System Administrator

Primăria Municipiului Zalău investește în reabilitarea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare

Administrația locală valorifică fiecare oportunitate în atragerea de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii școlare și dezvoltarea actului educațional.

Cu fonduri europene, până în prezent a fost construită creșa Meseș, a fost reabilitată Grăginița cu Program Prelungit nr. 5 și au fost implementate proiecte privind creșterea eficienței energetice la  Liceul de Artă “Ioan Sima”, Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu”, Liceul Orthodox “Sfântul Nicolae” și Liceul Reformat “Wesselenyi”. Totodată au fost efectuate lucrări privind reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, etapa I, internat.

În momentul de față, cu finanțare din fonduri europene, se află în implementare proiectul privind achiziția de dotări pentru toate unitățile de învățământ din municipiu, aceste achiziții find în procedură de licitație. Vor beneficia de dotări cu echipamente toate unitățile de învățământ, respctiv 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și de grupă vor fi echipate pentru organizarea în mediul virtual a activităților didactice, iar 290 de săli de clasă și de grupă vor fi mobilate pentru activități didactice. De asemenea, vor fi mobilate și vor beneficia de dotări 15 laboratoare de științe școlare, 15 cabinete școlare, 15 săli de sport, 3 secții de sport a CSS Zalău, 25 de cabinete de consiliere și asistență psihopedagogică și 3 ateliere de practică din cele trei licee tehnologice.

De asemenea, a fost obținută finanțare pentru reabilitarea a nouă unități de învățământ din municipiu, documentațiile pentru aceste proiecte fiind în diferite stadii. Vor fi reabilitate Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, etapa I (corp A, corp B și cantină), etapa II, (internat și sala de sport), Școala Gimnazială “Iuliu Maniu”, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, corp B și sala de sport, Școala Gimnazială “Porolissum”, Școala Gimnazială “George Coșbuc”, Grădinița cu Program Prelungit “Pinochio” și Grădinița cu Program Prelungit “Voinicel”.

Totodată, la solicitarea Primăriei Municipiului Zalău a fost obținută finanțare din partea CNI pentru construirea unei creșe cu 110 locuri pe strada Bistriței, în cartierul Dealul Morii, proiect de investiții aflat în implementare.

Close Search Window