System Administrator

Primăria Municipiului Zalău a obținut finanțare pentru amenajarea unui Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar, pe strada Spicului

Primăria Municipiului Zalău a obținut finanțare pentru amenajarea unui Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar, pe strada Spicului.

În baza demersurilor făcute de administrația locală a fost obținută finanțare din fonduri europene pentru implementarea proiectului de amenajare Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiului Zalău. Proiectul de lucrări se află în licitație publică, având ca termen de depunere a ofertelor 28 martie 2024.

Având în vedere că în momentul de față construcțiile de pe strada Spicului, proprietate publică a municipiului Zalău, sunt neutilizate și se află în stare avansată de degradare, zona urmează să fie reamenajată și pregătittă pentru implementarea proiectului amintit. Suprafața Centrului va fi de 2.419,2 m.p. și va fi prevăzută atât cu containere descoperite, cât și cu containere închise.

Centrele de colectare cu aport voluntar sunt destinate colectării separate a deșeurilor care nu pot fi colectate în sitem “door-to-door”: deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – voluminoase, textile, din lemn, mobilier, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii uzate, cadavre animale, deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, din construcții și demolări.

Obiectivul acestei investiții este dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separate, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Implementarea proiectului privind realizarea Centrului se face în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3 – Managementul deșeurilor. Valoarea totală a lucrărilor scoase la licitație este de 3.203.204,67 lei fără TVA.

Close Search Window