System Administrator

Parteneriat pentru dezvoltare locală, încheiat între Primăria Municipiului Zalău și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Primăria Municipiului Zalău a încheiat un Acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în vederea participării la proiectul ”Consolidarea dialogului între autorităţile publice locale şi ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord Vest”.

Scopul proiectului este de a  consolida dialogul între autorităţile publice locale şi ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Nord Vest, prin dezvoltarea de parteneriate, utilizând platforma INNO.ro şi dezvoltând o metodologie de monitorizare a modului în care se derulează acest dialog-parteneriat.

Astfel, prin intermediul acestui parteneriat, ADR-NV va organiza sesiuni de instruire, iar împreună cu beneficiarii proiectului va dezvolta instrumente de colaborare între autoritățile publice și mediul antreprenorial, în scopul îmbunătățirii procesului de luare a deciziilor și a planificării strategice.

Parteneriatul are durată de un an și 10 luni și nu implică contribuție financiară din partea Municipiului Zalău.

De asemenea, Municipiul Zalău mai are în derulare, cu ADR-NV, un Acord de parteneriat în scopul pregătirii, depunerii şi implementării unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investiţii în domeniile mobilitate urbană şi regenerare urbană și un Protocol de colaborare în vederea sprijinirii Municipiului Zalău în scopul promovării acţiunilor/ evenimentelor/ măsurilor ce vizează investiţiile regionale şi susţinerea mediului de afaceri şi de asemenea, eficientizarea implementării proiectelor derulate de Municipiul Zalău prin intermediul platformei on- line de monitorizare a proiectelor POR, dezvoltată de ADRNV.

Close Search Window