System Administrator

Lucrări de reabilitare și modernizare pe strada Tipografilor

Primăria municipiului Zalău prin compania Citadin va realiza lucrări de reabilitare şi modernizare pe strada Tipografilor de la intersecția cu strada Corneliu Coposu până la intersecţia cu strada Episcopiei.

Potrivit documentațiilor tehnice-economice, se vor realiza lucrări de modernizare pe lungimea de 753,20 m, pe 3 tronsoane, partea carosabilă având lăţimea variabilă de 7,10 - 9,50 m, cu două benzi de circulaţie.

Sistemul rutier existent este alcătuit parţial din asfalt şi, parţial din piatră spartă, prezentând denivelări majore care pun în pericol atât circulaţia rutieră, cât şi cea pietonală datorită lipsei trotuarelor.

Principalele lucrări care se vor efectua conform documentaţiei sunt următoarele:

Tronsonul I - de la str. Corneliu Coposu până la intrarea sediului Total AS Zalău Zona carosabilă:

- spargerea şi desfacerea bordurilor existente;

- montarea bordurilor prefabricate din beton de tip B3 către partea carosabilă pe fundaţie de beton pe o lungime de 375,80 m;

- decaparea îmbrăcămintei degradate şi pregătirea suprafeţei;

- curaţarea şi amorsarea înainte de aştemerea straturilor de mixtură asfaltică;

- aştemerea unui strat de uzură din mixtură asfaltică BA 16.

Parcare:

- aştemerea stratului filtrant din balast şi a materialelor pietroase;

- curaţarea şi amorsarea înainte de aştemerea straturilor de mixtură asfaltică;

- aştemerea unui strat de legătură (binder) BAD 22,4;

- aştemerea unui strat de uzură din mixtură asfaltică BA 16.

Trotuar:

 - încadrarea trotuarului cu borduri prefabricate din beton de tip B5 pe fundaţie de beton pe o lungime de 190,55 m;

- aştemerea stratului filtrant din balast şi a materialelor pietroase;

- curaţarea şi amorsarea înainte de aştemerea straturilor de mixtură asfaltică;

- aştemerea unui strat din mixtură asfaltică BAS.

Canalizare pluvială:

- demolarea rigolei pluviale existente;

- realizarea săpăturilor pentru montarea conductelor PVC şi a ţevilor corugate pe o lungime de 459,15 m;

- montarea căminelor prefabricate cu ramă şi capac pe reţeaua de canalizare pluvială; - descărcarea apelor pluviale se: va face prin cămine prin deversare în Pârâul Meseş.

 Reţea de canalizaţie pentru comunicaţii electronice:

- se va realiza o infrastructură pentru reţele de comunicaţii electronice, cu o lungime de 209,80 m, constând din: tuburi din PVC, echipate cu microtuburi.

- se vor monta cămine de schimbare de direcţie şi joncţiune ce vor fi realizate din polietilenă.

Tronsonul II - de la intrarea sediului Total AS Zalău până la baraj ANIF

Zona carosabilă:

- scarificarea şi săparea structurii existente pentru realizarea stratului nou de fundaţie;

- aşternerea stratului filtrant din balast şi a materialelor pietroase pe carosabil;

- curaţarea şi amorsarea înainte de aşternerea straturilor de mixtură asfaltică;

- aşternerea stratului de legătură din binder de criblură BAD 22,4 şi a stratului de uzură din beton asfaltic BA16.

Canalizare pluvială:

- realizarea săpăturilor pentru montarea conductelor PVC şi a ţevilor corugate pe o lungime de 293,20 m

- montarea căminelor prefabricate cu ramă şi capac pe reţeaua de canalizare pluvială; - descărcarea apelor pluviale se va face prin cămine prin deversare în Pârâul Meseş.

Reţea de canalizaţie pentru comunicaţii electronice:

- se va realiza o infrastructură pentru reţele de comunicaţii electronice, cu o lungime de cca 226,80 ml, constând din: tuburi din PVC, echipate cu microtuburi;

- se vor monta cămine de schimbare de direcţie şi joncţiune ce vor fi realizate din polietilenă.

Tronsonul III - de la strada Lacului pană la baraj ANIF

Zona carosabilă:

- scarificarea şi săparea structurii existente pentru realizarea stratului nou de fundaţie;

- aşternerea stratului filtrant din balast şi a materialelor pietroase pe carosabil;

- curaţarea şi amorsarea înainte de aşternerea straturilor de mixtură asfaltică;

- aşternerea stratului de legătură din binder de criblură BAD 22,4 şi a stratului de uzură din beton asfaltic BA16. 293,20 m;

Trotuar:

- încadrarea trotuarului cu borduri prefabricate din beton de tip B5 pe fundaţie de beton pe o lungime de 380,60 m;

- aşternerea stratului filtrant din balast şi a materialelor pietroase; - curaţarea şi amorsarea înainte de aşternerea straturilor de mixtură asfaltică;

- aşternerea unui strat din mixtură asfaltică BA8. Canalizare pluvială: - realizarea rigolei din beton monolit pentru scurgerea apelor pluviale cu descărcare în barajul existent.

Reţea de canalizaţie pentru comunicaţii electronice:

- se va realiza o infrastructură pentru reţele de comunicaţii electronice, cu o lungime de cca 316,60 ml, constând din: tuburi din PVC, echipate cu microtuburi;

- se vor monta cămine de schimbare de direcţie şi joncţiune ce vor fi realizate din polietilenă.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 1.998.393,26 lei din care construcţii montaj (C+M) 1.959.209,08 lei.

Close Search Window