System Administrator

Blocul Scala din municipiu a fost reabilitat

Astăzi, 10 mai 2022, la sediul Primăriei Municipiului Zalău a fost demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţei Scala din municipiul Zalău”. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.843.688,47 lei cu TVA, proiectul de investiții fiind finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, bugetul de stat şi bugetul local.

Prin acest proiect s-a urmărit scăderea consumului anual specific de energie la blocul de locuinţe Scala, (kwh/m2/an) cu 53,81%; Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (tone CO2) cu 52,77%; Scăderea consumului anual de energie primară (kwh/an) cu 51,10%; Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) cu 72,21%; Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie de la 0 la 65.

Investiţia realizată prin acest proiect cuprinde lucrări de reabilitare termică a anvelopei blocului de locuinţe SCALA din Municipiul Zalău, str. Simion Barnutiu nr.2.

Principalele lucrări de intervenţie executate:

 • Izolarea termică a faţadelor, partea opacă, cu sistem termoizolant cu o grosime de 15 cm,
 • înlocuirea tâmplăriei existente la spaţii comune şi individuale cu tâmplărie termoizolantă,
 • închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă inclusiv izolarea termică a parapeţilor,
 • termo-hidroizolarea terasei,
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile commune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, 
 • înlocuirea lifturilor, 
 • înlocuirea circuitelor electrice în părţile commune (scări, subsol),
 • repararea elementelor de construcţie ale faţadei,
 • repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemul de colectare a apelor meteorice la nivelul terasei,
 • refacerea finisajelor, refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente,
 • repararea trotuarelor de protecţie,
 • adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampă) 
 • refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor commune din bloc (casa scării).
Close Search Window