System Administrator

Axa est-vest: Simion Barnutiu – Voievod Gelu, modernizată prin fonduri europene

Astăzi, 20 ianuarie 2023, a fost demarată procedura de recepție a obiectivului de investiții „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Simion Barnutiu – Voievod Gelu”, proiect implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritarǎ 4- Srijinirea  Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de Investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emiii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat și bugetul local, valoarea finală a lucrărilor executate fiind de 20.180.598,67 lei cu TVA din care TVA 3.222.112,39 lei.

”Ca de fiecare dată când ajungem la finalul unui proeict, mai ales din fonduri europene, avem o oarecare satisfacție. Peste 4 milioane de euro este valoarea proiectului, bani  importanți pentru comunitatea noastră. Scopul acestui proiect este asigurarea unui transport în comun durabil, reducerea noxelor și încurajarea deplăsării cu mijloace nemotorizate. Acest proiect îmbunătățește calitatea vieții din municipiul nostru și dă un aspect frumos și plăcut zonei. Mulțumesc tuturor celor care ați luat parte la acest proiect și l-ați dus la bun sfârșit”, a transmis primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.

Obiectivul general îl constituie modernizarea străzii Simion Barnuțiu care face legătura între B-dul Mihai Viteazul și strada Industriei și tronsonul aferent străzii Voievod Gelu care face legătura între str. Simion Barnuțiu și B-dul Mihai Viteazul.

Str. Simion Barnuțiu este principala arteră de legătură a cartierului Dumbrava, care asigură legătura zonei rezidențiale cu zona centrală și industrială.

Scopul principal al proiectului este realizarea unor sisteme de transport urban durabil, dezvoltarea modurilor nemotorizate de deplasare, descurajarea traficului privat și reducerea utilizării acestuia, îmbunătățirea transportului public (creșterea vitezei de deplasare, a eficienței, frecvenței mijloacelor de transport public de călători, etc), precum și reducerea emisiilor de C02 echivalent.

Contractul cuprinde urmǎtoarele categorii de lucrǎri:

l. Specialitate Drumuri:

Lucrări de amenajare parte carosabilă, alei/trotuare, piste de biciclete și spațiu verde;

Str. Simion Barnuțiu

- lungime parte carosabilă: 2 x 7.00 m intre km 0+000 – 1+422 dintre care o banda dedicată transportului public în comun având lațimea de 3.50 m și delimitarea acesteia prin marcaj cu linie continuă;

- lățime parte carosabilă: 2 x 3.50 m intre Km 1+422 – 3+015;

Str. Voievod Gelu

- lățime parte carosabilă: 2 x 3.50 m între Km 0+000 – 0+570;

Partea carosabilă s-a încadrat cu borduri înalte cu secțiunea de 20x25 cm.

În zona Spitalului Județean a fost realizată o stație de taxi.

Au fost executate ziduri de sprijin din blocheți pe mai multe tronsoane ale str. Simon Barnuțiu.

2. Stații autobuz:

Au fost amenajate 9 stații de autobuz (8 pe str. Simion Barnuțiu și 1 pe str. Voievod Gelu) prevăzute cu copertină, bancă încorporată, coș de gunoi, branșament electric, panou de afișare.

3. Trotuare + Piste de biciclete

La sistematizarea și realizarea trotuarelor s-au prevăzut lucrările necesare pentru siguranță circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni.

S-au proiectat trotuare pe ambele părti ale străzii. Ele sunt încadrate de bordura mare la carosabil și bordura mică la spațiu verde, pista de biciclete și proprietăți.

Trotuarele au o lățime minimă de 1.00 – 1.50 m și o pantă transversală spre carosabil de 2 %.        

Pista are lațimea de minim 1.50m, panta de 2% spre carosabil, este încadrată de borduri mari și decalată față de partea carosabilă.

4.Parcări, siguranța circulației, zone verzi, mobilier urban:

Au fost realizate parcări pe amplasamentele existente, s-au efectuat marcaje longitudinale, transversale și treceri de pietoni, au fost montate indicatoare rutiere.

În zonele verzi care se identifică ca și domeniu public, au fost plantați un număr semnificativ de arbori și arbuști.

S-au montat coșuri de gunoi, bănci, rastele pentru biciclete;

6. Canalizare pluvială:

S-a realizat rețeaua de canalizare pluvială, în sistem separativ, s-au amplasat cămine de vizitare și guri de scurgere.

7.Specialitate Electrice - Curenți slabi:

S-a realizat  canalizația subterană a rețelelor de comunicații.    

Valoarea finala a lucrărilor executate este de 20.180.598,67 lei inclusiv TVA din care TVA 3.222.112,39 lei.

În paralel cu reabilitarea acestui tronson de drum au fost executate și alte lucrări:

-Realizarea unei rețele noi de iluminat public cu treceri de pietoni suprailuminate;

-Introducerea în subteran a rețelei de curent, montarea de firide și racordarea prin subteran a proprietăților, demolarea vechii rețele.

Close Search Window