System Administrator

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL ZALĂU titular al proiectului: Amenajare parcare etajată în zona Grădiniței cu program prelungit, nr. 1, str. Gh. Doja – Zalău, Sălaj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

Amenajare parcare etajată în zona Grădiniței cu program prelungit , nr. 1, str. Gh. Doja – Zalău, Sălaj,propus a fi amplasat în jud. Sălaj, mun. Zalău, str. Gh. Doja, FN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Close Search Window