System Administrator

Anunț de selecție oferte culturale

Municipiul Zalău anunță procedura de acordare de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte culturale, în anul 2023.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă : în baza Legii nr.350/2005 privind regimul  finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de finanțare: anul 2023.

Suma alocată de la bugetul local este de 50000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Cultură, conform HCL nr. 9/31.01.2023.

Municipiul Zalău accelerează aplicarea procedurii de selecție de proiecte, în baza art. 20 alin (2) alin. 2 din Legea nr. 350/2005 pentru a nu periclita implementarea proiectelor culturale și/sau alte situații de natură a prejudicia interesul public.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile și documentația necesară pentru întocmirea dosarelor sunt cele prezentate în Ghidul Solicitantului pentru acordarea de finanțări nerambursabile de bugetul local, pentru proiecte culturale de interes local publicat pe site-ul instituției www.zalausj.ro, secțiunea – Informații de interes public – Regulamente.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 22.05.2023 ora 11:00 la Compartimentul de Relații cu Publicul, camera nr. 4, din cadrul Municipiului Zalău, Piața Iuliu Maniu, nr. 3.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile va avea loc în data de 23.05.2023 ora 13:00  la sediul Municipiului Zalău.

 

Acest anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a nr. 80 din 02 mai 2023.

Close Search Window