System Administrator

Administrația locală sprijină dezvoltarea învățământului dual

La inițiativa primarului Ionel Ciunt, astăzi, în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local au fost aprobate două proiecte de hotărâre privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru învățământul dual, la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” și la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, pentru anul școlar 2024-2025.

Școlarizarea în sistem dual a elevilor de la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” se face cu sprijinul operatorului economic Michelin România SA, pentru un număr de 24 de elevi, 12 pentru calificarea profesională mecanic echipamente hidraulice și pneumatice și 12 pentru calificarea profesională electromecanic utilaje și instalații industriale.

La Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, 20 de elevi vor fi școlarizați în sistem dual, cu sprijinul operatorului economic S.C. Silcotub S.A, 10 pentru calificarea profesională operator la mașini cu comanda numerică și 10 pentru calificarea profesională electrician exploatare joasă tensiune.

Susținerea învățământului dual de către administrația locală a fost inițiată în anul 2018, iar până în prezent au beneficiat de calificare profesională în cadrul învățământului dual un număr de 169 de elevi.

În cadrul acestui parteneriat, Primăria Municipiului Zalău asigură sume pentru funcționarea în bune condiții a procesului de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ, sume pentru lucrări de investiții, reparații capitale și alte categorii de cheltuieli și asigură cofinanțarea necesară pentru proiectele implementate în unitatea de învățământ, în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse de finanțare.

Învățământul dual are ca scop formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă. Elevii care frecventează cursurile din cadrul acestui program beneficiază de formare profesională de calitate, în vederea angajării lor după absolvire, în conformitate cu nivelul de pregătire și competențe certificate.

“Am propus, astăzi, aprobării Consiliului Local încheierea a două parteneriate pentru formare profesională prin învățământ dual a elevilor de la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” și de la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”.

Pentru administrația locală este foarte important ca o parte din forța de muncă solicitată de mediul de afaceri din Municipiul Zalău să fie pregătită în unitățile de învățământ locale.

 Așadar, în anul școlar 2024-2025, cu sprijinul operatorilor economici Michelin România și Tenaris Silcotub, la cele două unități de învățământ vor fi pregătiți 44 de elevi pentru meseriile mecanic echipamente hidraulice și pneumatice, electromecanic utilaje și instalații industriale, operator la mașini cu comanda numerică și electrician exploatare joasă tensiune”, a transmis Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău.

Close Search Window