System Administrator

Acordare de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic

Direcția de Asistență Socială Zalău preia cereri pentru întocmirea listelor cu beneficiarii eligibili pentru acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic, conform O.U. nr. 133/2020, pentru:

1. Copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar, care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional, acordat conform Legii nr. 248/2015;

2. Copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform O.U.G. nr. 33/2001, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de aproximativ 50% din salariul de bază minim brut pe țară;

Cererile se depun până la data de 9 SEPTEMBRIE, împreună cu următoarele documente:
- copii după actele de identitate ale tuturor membrilor din familie
- documente de Stare Civilă
- documente privind veniturile familiei pe luna IULIE 2020
- adeverință de venit eliberată de A.F.P. Sălaj pentru persoanele adulte
- adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este înscris copilul.

Familiile care au dosare în plată de alocație pentru susținerea familiei și/sau de ajutor social nu trebuie să depună o nouă cerere pentru acordarea sprijinului educațional.

Close Search Window