Servicii subordonate direct primarului și viceprimarilor  Cabinet Primar

 

office@zalausj.ro

  Biroul Audit

ec. Moraru Cristian

auditpmz@zalausj.ro

  Compartiment de Presă, Cultură,
  Sport, Relații interne-externe

 

brebandiana@zalausj.ro
ignatnadia@zalausj.ro

  Compartiment Promovare Turistică

Pop Bianca

cniptzalau@gmail.com

  Serviciul Administrativ

vacant