DIRECȚIA DIRECȚIA RESURSE UMANE, UNITĂȚI DE INVĂȚĂMANT, CFG

Director executiv: ec. Mihaela Onuțan

onutanmihaela@zalausj.ro


Serviciul Resurse Umane, Salarizare

temporar vacant

 

Serviciul Administrare și Monitorizare Unități de Invățământ, Control Financiar de Gestiune

 Carmen Șerban
temporar ocupat

 serbancarmen@zalausj.ro

Serviciul Tehnologia Informației și Comunicațiilor

ing. Violeta Conde 

 violeta@zalausj.ro