DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR

Director executiv: Ionel Pușcaș

puscasioan@zalausj.ro


Serviciul Stare Civilă

Valeria Pop

starecivila@zalausj.ro

Compartiment Evidență Persoane

 

evidentapopulatiei@zalausj.ro