DIRECȚIA CORP CONTROL

Director executiv: ing. Ștefan Jugrestan

jugrestan@zalausj.ro


Serviciul Comercial, Autorizări Lucrări

Laurentiu Ghiuruțan

ghiurutanlaurentiu@zalausj.ro

Compartiment Recepții Lucrări Salubrizare

 

 

Compartiment Inspectori Corp Control