Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat "Wesselenyi" din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr.3013/17.09.2018

Cod SMIS: 110346

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, respectiv la nivelul infrastructurii educaționale.

   Scopul proiectului este de a îmbunătăți din punct de vedere energetic infrastructura educațională a Municipiului Zalău și astfel de a contribui în mod direct la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităților umane.

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual de energie primară(KWh/an) la Liceul Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău până în 2020 cu min 40%.

   Obiectiv specific 2 - Scăderea indicelui de emisii echivalent CO2 kg CO2/m2an) la Liceul Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău până în 2020, sub 39 kg/m2/an.

   Obiectiv specific 3 - Creșterea consumului anual specific de energie(KWh/m2an) din surse regenerabile cu cel puțin 10% din total consum energie până în 2020.

   Obiectiv specific 4 - Asigurarea vizibilității proiectului în perioada de implementare a proiectului, până în 2020.

   Obiectiv specific 5 - Aplicarea principiilor orizontale în perioada de implementare a proiectului până în 2020.

Valoarea contractului de finanțare: 4.346.317,59 lei din care:
      - contribuție FEDR: 2.697.583,52 lei
      - contribuție buget de stat: 412.571,59 lei
      - contribuție buget local: 108.216,55 lei

Durata de implementare a proiectului: 30 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău