Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox "Sf. Nicolae" din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr.2904/29.08.2018

Cod SMIS:110855

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, respectiv la nivelul infrastructurii educaționale.

   Scopul proiectului este de a îmbunătăți din punct de vedere energetic infrastructura educațională a Municipiului Zalău și astfel de a contribui în mod direct la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităților umane.

   Obiectiv specific 1 - Reducerea cu min. 50% a consumului anual de energie primară la nivelul Liceului Ortodox "Sf. Nicolae" din municipiul Zalău.

   Obiectiv specific 2 - Reducerea cu min. 50% a emisiilor de CO2 generate de activitățile desfășurate în cadrul infrastructurii educaționale la nivelul municipiului Zalău.

   Obiectiv specific 3 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a condițiilor de derulare a activităților educaționale pentru elevii și cadrele didactice din cadrul unității de învățămant (aprox. 520 de persoane).

   Obiectiv specific 4 - Creșterea consumului anual specific de energie din surse regenerabile, la nivelul Liceului Ortodox "Sf. Nicolae".

Valoarea contractului de finanțare: 2.901.302,29 lei, din care:
      - contribuție FEDR: 1.837.774,62 lei
      - contribuție buget de stat: 281.071,40 lei
      - contribuție buget local: 782.456,27 lei

Durata de implementare a proiectului: 25 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău