Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr.4005/19.03.2019

Cod SMIS: 120260

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual specific de energie la blocurl de locuințe C situat pe b-dul. Mihai Viteazu nr. 21, blocul de locuințe SB42 situat pe str. Simion Bărnuțiu nr. 58 și blocul de locuințe 1B situat pe str. Simion Bărnuțiu nr. 15 din Municipiul Zalău, cu cel puțin 50%.

   Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 58.

Valoarea contractului de finanțare: 1.819.549,77 lei, din care:
  - contribuție FEDR: 862.389,61 lei
  - contribuție buget de stat: 152.186,40 lei
  - contribuție buget local: 804.973,76 lei

Durata de implementare a proiectului: 26 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău