Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 și D22 din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr.3804/25.02.2019

Cod SMIS: 119610

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual specific de energie la blocurile de locuințe S18 – str. Sărmaș, nr. 4, 18 – str. Gheorghe Doja, nr. 9, P15 – str. Pictor Ioan Sima, nr. 35, M6 – str. Avram Iancu nr. 9 si D22 – str. Dumbrava, nr. 49 din Municipiul Zalău, cu cel puțin 50%.

   Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 78.

Valoarea contractului de finanțare: 2.149.719,17 lei,din care:
      - contribuție FEDR: 1.837.774,62 lei
      - contribuție buget de stat: 281.071,40 lei
      - contribuție buget local: 782.456,27 lei

Durata de implementare a proiectului: 31 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău