Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat

 

Contract de finanțare nr. 4158/25.04.2019

Cod SMIS: 1225332

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

   Obiectiv specific 1 - creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă prin mărirea atractivității Liceului Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău

   Obiectiv specific 2 - îmbunătățirea condițiilor de cazare în Internatul Liceului Tehnologic Mihai Viteazul pentru 163 de beneficiari

Valoarea contractului de finanțare: 5.858.322,29 lei

Termen de finalizare al proiectului: 31 martie 2021

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Comunicate de presă:
   - la început de proiect

 

© Primăria Municipiului Zalău