Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023

 

Contract de finanțare nr. 4745/04.09.2019

Cod SMIS: 122136

Obiectivele contractului:

   Reducerea emisiilor de dioxid de carbon în municipiul Zalău - resedință de județ - prin investiții bazate pe PMUD Municipiul Zalău, până la finele anului 2023

   Obiectiv specific 1 - Creșterea numărului de pasageri transportați în transportul public urban din Zalău cu cca 20%,la nivelul ariei analizate de studiul de trafic.

   Obiectiv specific 2 - Scăderea emisiilor GES provenite de la transportul rutier din Zalău cu cca 4%, la nivelul ariei analizate de studiul de trafic

   Obiectiv specific 3 - Creșterea numărului de bicicliști cu cca 25 %, la nivelul ariei analizate de studiul de trafic

   Obiectiv specific 4 - Creșterea numărului de pietoni cu cca 14 %, la nivelul ariei analizate de studiul de trafic

Valoarea contractului de finanțare: 103.194.557,10 lei

Durata de implementare a proiectului: 14.09.2015 - 31.12.2023

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău