Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa I

 

Contract de finanțare nr. 3264/01.10.2018

Cod SMIS: 121473

Obiectivele contractului:

Obiectivul general al proiectului – modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Zalău.

Scopul proiectului este de a propune implementarea unui sistem effcient și ecologic de iluminat public în municipiul Zalău care va reduce semnificativ consumul de energie din surse regenerabile.

Obiectiv specific 1 - Reducerea consumului de energie electrică și implicit a emisiilor de CO2.

Obiectiv specific 2 - Scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public

Obiectiv specific 3 - Realizarea unui iluminat la nivelul zonelor vizate care să respecte prevederile standardului European în iluminatul public.

Valoarea contractului de finanțare: 23.099.159,17 lei

Termen de finalizare al proiectului: 30 iulie 2021

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău