Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe "Gulliver" și L din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr. 298/02.08.2017

Cod SMIS: 118375

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual specific de energie la blocurile de locuințe Gulliver situat pe b-dul. Mihai Viteazu nr. 64 și blocul L situat pe str. 9 Mai nr. 12 din Municipiul Zalău, cu cel puțin 50%.

   Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 85.

Valoarea contractului de finanțare: 2.220.518,91 lei, din care:
      - contribuție FEDR: 1.068.369,54 lei
      - contribuție buget de stat: 188.535,80 lei
      - contribuție buget local: 963.613,57 lei

Durata de implementare a proiectului: 27 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău