Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar "Grădinița cu program prelungit Nr. 5" din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr. 5032/30.12.2019

Cod SMIS: 124161

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - dezvoltarea infrastructurii de educație și formare în contextul demersurilor efectuate de autoritațile locale în vederea asigurării accesului la educație timpurie. Implementarea proiectului și atingerea obiectivului general propus vor conduce la creșterea calității infrastructurii de educație.

Obiectivele specifice ale contractului:

   Obiectiv specific 1 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea clădirii existente a unității de învăţământ preșcolar ”Grădinița cu program prelungit Nr. 5” din municipiul Zalău

   Obiectiv specific 2 - Extinderea spațiului existent al Grădiniţei cu program prelungit nr. 5 prin realizarea unei clădiri noi și amenajarea și dotarea unor spații destinate desfășurării activităților didactice.

Grupul țintă: 114 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 6 ani din municipiul Zalău și părinții acestora.

Valoarea contractului de finanțare: 4.521.218,80 lei lei, din care:
- valoarea totală eligibilă: 4.096.692,60 lei;
- valoare contribușie proprie: 506.460,05 lei, din care:
   - valoare neeligibilă: 424.526,20 lei;
   - cofinanșare 2%: 81.933,85 lei.

Durata de implementare a proiectului: 29 de luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 30.12.2019 - 31.05.2022

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă 

© Primăria Municipiului Zalău