Grădiniță cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I creșa

 

Contract de finanțare nr. 2904 / 29.08.2018

Cod SMIS: 122270

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - dezvoltarea infrastructurii de educație și formare în contextul demersurilor efectuate de autoritațile locale în vederea asigurării accesului la educație timpurie. Implementarea proiectului și atingerea obiectivului general propus vor conduce la creșterea calitĒŽții infrastructurii de educație, fapt ce va contribui la:

  • favorizarea accesului sporit la educație timpurie;
  • sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

   Obiectiv specific 1 - Construcția unei creșe în cartierul Meseș, str. Al. Lăpușneanu din municipiul Zalău cu 55 locuri

   Obiectiv specific 2 - Creșterea gradului de participare pe piața forței de muncă a unui număr de aproximativ 110 persoane, părinții celor 55 de copii înscriși la creșă

Valoarea contractului de finanțare: 4.914.953,84 lei lei, din care:
      - contribuție FEDR: 1.671.831,89lei
      - contribuție buget de stat: 255.691,94 lei
      - contribuție buget local: 2.987.430,01 lei

Durata de implementare a proiectului: 20 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău