Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și 80 (sc A) din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr. 4417/20.06.2019

Cod SMIS: 119765

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual specific de energie la blocurl de locuințe G 164 și bloc 80 (scara A) din Municipiul Zalău, cu cel puțin 40%.

   Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 184.

Valoarea contractului de finanțare: 3.344.415,27 lei, din care:
  - contribuție FEDR: 1.541.643,58 lei
  - contribuție buget de stat: 178.054,76 lei
  - contribuție buget local: 1.530.716,93 lei

Durata de implementare a proiectului: 23 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău