Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr.4.026/15.04.2019

Cod SMIS: 120427

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual specific de energie la blocurilor de locuințe P40 și D111 din Municipiul Zalău, cu cel puțin 50%.

   Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 40 în blocul P40 și de la 0 la 15 în blocul D111.

Valoarea contractului de finanțare: 1.465.651,60 lei

Perioada de implementare a proiectului: 06.09.2017 - 31.01.2021

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău