Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic PT 17

 

Contract de finanțare nr. 3688 / 31.01.2019

Cod SMIS: 122268

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România - min. 50 de copii provenind din comunitatea urbană marginalizată sprijiniți

   Obiectiv specific 1 - Crearea unui centru de zi pentru copii prin reabilitarea și consolidarea unui punct termic

   Obiectiv specific 2 - Îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de derulare a activităților cultural – recreative după finalizarea orelor de școală, pentru max. 100 copii/zi, din care aproximativ 50 provenind din comunitatea urbană marginalizată.

Valoarea contractului de finanțare: 3.347.797,30 lei

Durata de implementare a proiectului: 30.09.2020

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

 

© Primăria Municipiului Zalău