Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C2 și C3 din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr. 209/27.07.2017

Cod SMIS:

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Îmbunătățirea eficienței energetice în 2 blocuri de locuit (C2 - B-dul Mihai Viteazu nr.22, C3 - B-dul Mihai Viteazu nr.24) din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an.

   Obiectiv specific 2 - Îmbunătățirea condițiilor de trai a locatarilor din bloc prin reducerea consumului anual specific de energie cu cel puțin 50%.

   Obiectiv specific 3 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 80.

Valoarea contractului de finanțare: 2.258.957,30 lei

Durata de implementare a proiectului: 28 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

 

© Primăria Municipiului Zalău