Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A, B, 2A, 2C ș B35 din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr. 299/02.08.2017

Cod SMIS:

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual specific de energie la blocurile de locuințe A-B situat pe B-dul M. Viteazu nr 1 și str. Unirii nr 2; 2A din str. S. Bărnuțiu nr. 7, 2C str. S. Bărnuțiu nr. 11 și B35 din str. Armoniei nr. 12 din Municipiul Zalău, cu cel puțin 50%.

   Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 88.

Valoarea contractului de finanțare: 2.198.523,80, din care: lei
      - contribuție FEDR: 1.086.327,78 lei
      - contribuție buget de stat: 191.704,91 lei
      - contribuție buget local: 920.491,11 lei

Durata de implementare a proiectului: 23 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Comunicate de presă:
   - la început de proiect
   - la final de proiect

Rezultatele finale ale proiectului

 

© Primăria Municipiului Zalău