Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A96 din municipiul Zalău

 

Contract de finanțare nr. 352/28.08.2017

Cod SMIS:

Obiectivele contractului:

   Obiectivul general al proiectului - creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră

   Obiectiv specific 1 - Scăderea consumului anual specific de energie la blocul de locuințe A96 situat pe B-dul M. Viteazu nr 18 din Municipiul Zalău, cu cel puțin 50%.

   Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 96.

Valoarea contractului de finanțare: 2.443.454,16 lei
      - contribuție FEDR: 1.200.139,85 lei
      - contribuție buget de stat: 211.789,38 lei
      - contribuție buget local: 1.031.524,93 lei

Durata de implementare a proiectului: 30 de luni de la data semnării contractului

Sursa de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Aici puteți găsi informații detaliate referitoare la derularea proiectului precum și fotografii relevante

Aici puteți găsi comunicatul de presă

Rezultatele finale ale proiectului

 

© Primăria Municipiului Zalău