biblioteca  biblioteca

     La 23 August 1950 presa vremii consemnează inaugurarea unei "Biblioteci centrale" cu peste 7000 de volume în limba română și maghiară, în spațiul Ateneului Popular, "într-un local încăpător care dispunea și de-o frumoasă sală de lectură". Sunt prezenti printre altii Rodica Fânățeanu, Elena Fânățeanu, Karl Kun și altii. Colecțiile cuprindeau cărți din diferite domenii, unele cu o vechime considerabilă cum ar fi "De remediis" a lui Petrarca, datat la 1649.

      În 1952 biblioteca devine "Bibliotecă raională" având și sarcini de îndrumare a bibliotecilor de pe raza teritoriului Sălaj.

     În 1957 ia numele cărturarului sălăjean Ioniță Scipione Bădescu.

     În 1968 devine "Biblioteca județeană" în urma împărțirii administrative de atunci. De-a lungul timpului, biblioteca a funcționat în spațiile Casei Municipale de Cultură (fost Ateneu Popular), în spațiul actualului muzeu (fosta str. Ady nr. 5), în spațiul actualului Centru de librării (P-ța Libertătii nr. 10) și-n actualul sediu, P-ța Iuliu Maniu nr. 13 începând cu anul 1971.

     În prezent biblioteca are peste 200.000 de volume.

Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu"