Anunțurile posturilor scoase la concurs


Data afișării: 17.01.2020

Concurs în vederea ocupării unui post vacant de muncitor calificat, normă 1/2, din cadrul Direcției patrimoniu - Serviciul administrare baze sportive (18 februarie 2020).
   Formular de inscriere

Data afișării: 13.01.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției administrație publică - Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură (13 februarie 2020).
   Formular de inscriere

Data afișării: 10.01.2020

Concurs în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice - Serviciul financiar contabilitate, buget (12 februarie 2020).
   Formular de inscriere

 

© Primăria Municipiului Zalău