Anunțurile posturilor scoase la concurs


Data afișării: 03.04.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții contractuale de administrator din cadrul Serviciului administrativ (05 mai 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie

Data afișării: 24.03.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de auditor din cadrul Biroului audit (29 aprilie2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie

Data afișării: 24.03.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice - Serviciul financiar, contabilitate, buget (29 aprilie 2020).
   Cerere, formular de inscriere, declaratie

Data afișării: 10.03.2020

Concurs în vederea ocupării unui post vacant - funcție contractuală - de paznic din cadrul Serviciului administrativ (02 aprilie 2020).
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Proces verbal contestatie

Data afișării: 20.02.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Tehnice - Serviciul investiții, achiziții publice (26 martie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 04.02.2020

Concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcției Tehnice - Serviciul investiții, achiziții publice (20 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare

Data afișării: 04.02.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Urbanism - Arhitect Șef - Serviciul inspecția în construcții (10 martie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 17.01.2020

Concurs în vederea ocupării unui post vacant de muncitor calificat, normă 1/2, din cadrul Direcției patrimoniu - Serviciul administrare baze sportive (18 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 13.01.2020

Concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției administrație publică - Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură (13 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

Data afișării: 10.01.2020

Concurs în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice - Serviciul financiar contabilitate, buget (12 februarie 2020).
   Formular de inscriere
   Rezultate selectie dosare
   Rezultate proba scrisa
   Rezultate interviu
   Rezultate finale

 

© Primăria Municipiului Zalău