(adevereste daca solicitantul figureaza sau nu cu terenuri agricole in Registrul Agricol)

 - cerere tip - (formularul model - "Cerere pentru eliberarea adeverintelor pentru. somaj, bursa, rechizite, alocatii", completata in conformitate cu precizariile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si cu precizarea scopului solicitarii actului)