- cerere

- extrasul de carte funciară

- plan de amplasament și delimitare a imobilului vizat de OCPI, cu inventar de coordonate

- documentul de plată: 9 lei, în copie