- se completeaza formularul - Declaratie pentru inregistrare in Registrul agricol a blocurilor fizice (formular tip)

Nota: terenul pentru care se completeaza declaratia de inregistrare a blocurilor fizice trebuie sa fie inregistrat in Registrul Agricol