- cere tip - (formularul model - Cerere prin care se solicita eliberarea adeverintei cu nr. de animale inregistrate in Registrul Agricol)

- taxa de timbru de 2 lei, platita la Serviciul de impozite si taxe locale

Nota: solicitantul sa detina animalele si sa fie inregistrate in Registrul Agricol