- cere tip - (formularul model - Cerere prin care se solicita eliberarea adeverintei cu terenurile in proprietate/folosinta necesara la obtinerea subventiei agricole)

- taxa de timbru de 2 lei, platita la Serviciul de impozite si taxe locale

Nota: terenul pentru care se solicita subventia sa fie inregistrat in Registrul Agricol