In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, trebuie sa se solicite prelungirea valabilitatii acesteia cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire.

   Documente necesare:

- cerere de prelungire autorizatie de construire (formular-model)

- autorizatia de construire in original

- extras de Carte Funciara (nu mai vechi de o luna)

- taxa prelungire autorizatie de construire (30% din valoarea taxei de autorizatie initiala) si taxa formular cerere tip de prelungire A.C..