administrator

- certificatului de urbanism pentru operatiuni notarialetown planning certificate for legal operations

- cererea-tip (formularul-model F.1 “CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia

- extrasul de carte funciară, actualizat la zi

- plan cadastral de pe Ortofotoplan eliberat de OCPI

- plan de încadare în zonă după PUG 2010, eliberat de Biroul Cadastru al Primăriei Municipiului Zalău sau de pe site-ul Primăriei (Informații publice/ Urbanism/ PUG2010/ Parte desenată)

- plan de amplasament și delimitare a imobilului vizat de OCPI

- documentele de plată: a taxei de eliberare a certificatului de urbanism și a cererii tip (1,3 lei), în copie

Close Search Window