System Administrator

Publicitate - Anunțuri prin SEAP

15.03.2023

Anunț publicitar privind atribuirea Contractului de servicii de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT, pentru implementarea soluţiei propuse în expertiza tehnicǎ, pentru lucrarea de acoperire a Vǎii Zalǎului, din zona obiectivului de investiţii „Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalǎu
    - Documentatii de atribuire
    - Expertiza tehnica

 

20.04.2022

Proiect privind modernizarea/amenajarea a 5 puncte de colectare a deseurilor menajere din Municipiul Zalau, in varianta de amplasare subterana
    - Caiet Sarcini
    - Anexe la caietul de sarcini
    - Propunere contract de lucrari
    - Formulare
    - Clarificari

Close Search Window