System Administrator

Informații proiecte de acte administrative cu caracter normativ în transparență decizională

Raportul anual privind transparența decizională va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

   a) numărul total al recomandărilor primite;
   b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate;
   c) numărul participanților la ședințele publice;
   d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
   e) situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
   f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
   g) numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

 

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003

   - în anul:
2019;   2018;   2017;   2016;   2015;   2014;   2013;   2012;   2011;   2010;   2009;   2008;   2007;   2006;   2005;  

Proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Plan Urbanistic de Detaliu construire locuințe - SC Tefisall Imob SRL

04.09.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu construire locuințe semicolective cu două apartamente, împrejmuire teren și amenajări exterioare", str. Mihai Eminescu nr. 72, beneficiar SC Tefisall Imob SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 04.09.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 07.09.2020 - 25.09.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare lot - Ghile Gavrilă

07.08.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan urbanistic zonal pentru parcelare lot existent conform subzona locuințelor cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare propuse situate în exteriorul limitei construite protejate LFCM3" pentru imobilul teren proprietate privată a numiților Ghile Gavrilă și soția Ghile Rodica Elena, situat în intravilanul municipiului Zalău, strada Romană
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.08.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.08.2020 - 28.08.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală nouă - Mecanica CD SRL

07.07.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală nouă și dotarea cu echipamente corespunzătoare activității de producție în cadrul Mecanica CD SRL", str. Fabricii, nr. 10, mun. Zalău, jud. Sălaj, beneficiar SC Mecanica CD SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.07.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.07.2020 - 28.07.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire supermarket LIDL

03.07.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire supermarket LIDL", bd. Mihai Viteazu nr. 91A, beneficiar SC Samtex SA pentru LIDL Romania SCS
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.07.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.07.2020 - 24.07.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe - strada Pădurii

26.06.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci ocuințe cu câte două apartamente", str. Pădurii nr. 26, beneficiar Construct Plus Design SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.06.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.06.2020 - 17.07.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte - Berar

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu functiuni mixte - platfprme, cai, bransamente, utilitati" str. Corneliu Coposu, nr.75C, beneficiar Berar Daniel-Viorel, Berar-Chindris Gabriela-Lavinia si Berar Maria-Lavinia
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.06.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.06.2020 - 24.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial și rezidențial - SC Drum Inserv SRL

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial si rezidential" str. Corneliu Coposu, beneficiar SC Drum Invest SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.05.2020 - 19.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial și rezidențial - SC Multicom SRL

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire complex comercial si rezidential de tip mixed - use developement" bulevardul Mihai Viteazul, beneficiar SC Multicom SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.05.2020 - 19.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinț;e semicolective - SC ITSIRC INVEST SRL

27.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire 3 locuinte semicolective cu 3 apartamente, respectiv inprejmuire teren" strada Gheorghe Doja, beneficiar SC ITSIRC INVEST SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.05.2020 - 19.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie auto - SC Tothal Custom Consulting SRL

12.05.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire spălătorie auto" str. Corneliu Coposu, lângă stația de carburanți Lukoil, beneficiar Tothal Custom Consulting SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 12.05.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.05.2020 - 02.06.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dealul Morii

02.04.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Modificare PUZ Dealul Morii" inițiată și finanțată de Municipiul Zalău
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.04.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.04.2020 - 29.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia

23.03.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcelele cu nr. cad. 68830, nr. cad. 69248 privind utilizarea funcțională a terenurilor și reglementări urbanistice" pentru imobilul format din terenuri proprietăți private a numitei SC Radu Construct SRL, respectiv SC Crișan Rezidențiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.03.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.03.2020 - 13.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal ansamblu rezidențial și comercial, str. Corneliu Coposu

16.03.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidențial și comercial" str. Corneliu Coposu nr. 73A, beneficiar SC Tranger SA
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.03.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 17.03.2020 - 06.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu locuințe semicolective, str. Sărmaș

12.03.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci locuințe semicolective cu câte două apartamente" str. Sărmaș nr. 38, beneficiar Crișan Rezidențiale SRL
Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 12.03.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.03.2020 - 02.04.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Vlad Petre - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Vlad Petre. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a nivelului taxelor și impozitelor pentru anul 2021

26.02.2020
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2021, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 3,8 %

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.02.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.02.2020 - 18.03.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Marius Claudiu Chiș - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Marius Claudiu Chiș. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor

18.02.2020
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 din HCL nr. 165 din 24.05.2018 de aprobare a Regulamentului Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău cu modificările și completările ulterioare

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.02.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.02.2020 - 10.03.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Rodica Ciurte - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Rodica Ciurte. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal construire complex școlar, str. Cloșca nr. 27

13.02.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea coeficienților urbanistici în scopul construirii unui complex școlar, str. Cloșca nr. 27", beneficiar Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 13.02.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.02.2020 - 05.03.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare terenuri în vederea construirii de locuințe - str. Pescarilor

15.01.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare terenuri în vederea construirii de locuințe individuale pe parcelele rezultate" str. Pescarilor nr. 44-46, beneficiari Szalontai Ferenc, Szalontai Elena și soțul Szalontai Alexandru
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.01.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.01.2020 - 06.02.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia, str. Marin Sorescu nr. 15

15.01.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcela cu nr. cad. 62738, din locuințe individuale izolate în locuințe semicolective cu două apartamente" str. Marin Sorescu nr. 15, beneficiari Moldovan Eugenia și soțul Moldovan Traian
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.01.2020.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.01.2020 - 06.02.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, str. Simion Oros nr. 4

06.12.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcțiuni mixte P+2, amenajări exterioare, racorduri și branșamente", str. Simion Oros nr. 4, beneficiară SC Conti SRL
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.12.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.12.2019 - 06.01.2020 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Zalău

18.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 18.11.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 19.11.2019 - 09.12.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Dobra Cristian - șef Serviciul Juridic-Contencios
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Dobra Cristian. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe cuplate și împrejmuire teren" str. Crângului nr. 39A

07.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe cuplate și împrejmuire teren" str. Crângului nr. 39A, beneficiari Huluban Lăcrămioara, Huluban Florin, Huluban Dorin Ioan și Huluban Dorina
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.11.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.11.2019 - 28.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR și modificare indici urbanistici (POT și CUT) - str. Andrei Șaguna

23.10.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare unitate teritorială de referință (UTR) și modificare indici urbanistici (POT și CUT), regim de înălțime și modificare retragere față de limita posterioară" str. Andrei Șaguna nr. 66, beneficiar Huluban Ioan Crăciun
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.10.2019 - 13.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 
Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

23.10.2019
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2020
anexa1;    anexa2;    anexa3;    anexa4;    anexa5;    anexa6;

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.10.2019 - 13.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Indexarea cu 5,9% a valorilor impozitului pentru mijloacele de transport marfă (12 tone)

22.10.2019
Proiect de hotărâre privind indexarea cu 5,9% a valorilor impozitului pentru mijloacele de transport marfă cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone care se vor aplica începând cu 01 ianuarie 2020

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.10.2019 - 12.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Gestionarea câinilor fără stăpân și aprobarea tarifelor pentru ridicarea animalelor domestice de pe dom. public

22.10.2019
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare/concesionare a gestiunii nr. 36269 din 10.08.2010, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului publ;ic pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Zalău și aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a animalelor domestice rătăcite pe domeniul public, activitate prestată de SC Citadin Zalău SRL

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 22.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 23.10.2019 - 12.11.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău

03.10.2019
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 2 din HCL nr. 165 din 24.05.2018 privind aprobarea noului Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al municipiului Zalău, cu modificările și completările ulterioare

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 04.10.2019 - 24.10.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane

02.10.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău
     - avizul Consiliului Concurentei

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.10.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.10.2019 - 23.10.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

 

 
Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte - Pușcaș Ioan

30.09.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare și împrejmuire" str. George Coșbuc nr. 14 C, beneficiari Pușcaș Ioan și Pușcaș Maria
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 30.09.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 01.10.2019 - 21.10.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Close Search Window