System Administrator

Sprijin pentru persoanele vârstnice prin intermediul serviciului social – Cămin pentru persoane vârstnice – ACASĂ Zalău

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința comunității că începând cu luna Septembrie se pot depune cereri pentru serviciul social Cămin pentru persoane vârstnice - ACASĂ Zalău.

Pot beneficia de acest serviciu social persoanele cu vârsta de peste 65 ani și cu domiciliul în municipiul Zalău, care se găsesc în una din următoarele situații:

  1. nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  2. nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  3. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  4. nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
  5. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice și nu dispune de resursele necesare.

Criterii eliminatorii

a) Persoana vârstnică care deține mai mult de o locuință în proprietate;

b) Persoanele a căror venituri nete/membru de familie depășesc venitul net mediu prevăzut de legislația în vigoare.

 

Cererea de servicii sociale va fi depusă la registratura DAS Zalău și  va fi însoțită de următoarele documente:

  • cererea de servicii;
  • act de identitate (copie);
  • documente justificative privind veniturile beneficiarului cât și a susținătorilor legali ;
  • acte medicale (copie).

 

Pentru mai multe informații, contactați DAS Zalău - telefon 0260/661769.

Close Search Window