administrator

Actualizare PUG 2010

Observatii cu caracter de recomandare fata de documentatia de urbanism Actualizare PUG 2010 in curs de elaborare:

Ciupe Aurel   Fortec SRL   Ilea Iovian   Marian Ioan   Sabau Pavel   Sarb Cristian   Tuser Ioan

Finalizare propuneri preliminare:   parte scrisa;   parte desenata;   HCL 187/2020

Anunt - etapa III (elaborarea propunerilor preliminare) + Regulament local de urbanism + Parte desenata

Anunt - etapa II (elaborarea studiilor de fundamentare) + Chestionar privind calitatea vieții din municipiul Zalău

Anunt - etapa I (pregătitoare) privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Zalău

Sinteza observațiilor, sugestiilor și propunerilor, etapa pregătitoare - actualizare PUG 2010

Proces verbal - dezbatere publică (etapa pregătitoare)

Anunt public - finalizare procedura achizitie documentatie

Close Search Window