Informații - Direcția Urbanism


   Planul Urbanistic General al municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 117 din 17.05.2010

     HCLParte desenată   Parte scrisă   Studiu istoric   Memoriu general

   Zonarea terenurilor intravilane situate în perimetrul administrativ al municipiului Zalău, (HCL 114/2015)

   Zonarea terenurilor extravilane situate în perimetrul administrativ al municipiului Zalău, (HCL 183/2009)        DOCUMENTAȚII DE URBANISM ÎN CURS DE ELABORARE

  PUZ realizare accese la proprietăți în PUZ Parc Industrial Zalău Vest - Primăria Municipiului Zalău
       - anunt intentie elaborare PUZ

  PUZ construire hală metalică - Hodiș Andrei, str. Depozitelor
       - anunt intentie elaborare PUZ

  PUD construire locuințe unifamiliale - Dan Ariana Claudia, str. Morii
       - raportul informării publicului

  PUZ construire complex școlar - Eparhia Reformată, str. Traian colț cu str. Cloșca
       - anunt intentie elaborare PUZ
       - anunt public - finalizarea propunerilor preliminare

  PUZ reglementare zonă de instituții și servicii de interes public - Municipiul Zalău, Parcela Repaus
       - anunt intentie elaborare PUZ

  PUD construire 10 locuințe semicolective - SC Tefisall Imob SRL, str. Mihai Eminescu, nr. 74
       - raportul informării proprietarilor

  PUD construire 3 locuinte cuplate - SC Precision Engineer SRL, str. Branduselor
       - raportul informării publicului

  PUZ în vederea schimbării UTR din SV3 în UID1 - Terheș Gabriel Marin, str. Fabricii
       - raportul informării publicului

  PUZ amenajare teren de sport - Onău Alexandru și Elena Maria, Ielciu Augustin și Otilia , str. Porolissum
       - anunt public - etapa elaborare propunere

  PUZ construire supermarket - GLP Project SRL, str. Gheorghe Doja
       - anunt public - etapa inițierii
       - anunt public - etapa elaborare propunere

  PUZ construire complex comercial si rezidential - Multicom SRL, bd. Mihai Viteazu
       - anunt public - etapa inițierii
       - anunt public - etapa elaborare propunere

  PUZ schimbare UTR, modificare indici urbanistici - Huluban Ioan, str. Andrei Saguna, nr. 66
       - anunt public - etapa inițierii
       - anunt public - finalizarea propunerilor preliminare

  PUZ construire complex comercial si rezidential - Drum Inserv SRL, str. Corneliu Coposu
       - anunt public - etapa inițierii
       - anunt public - etapa elaborare propunere

  PUZ construire imobil cu functiuni mixte - Puscas Ioan si Maria, str. George Cosbuc
       - anunt public - etapa inițierii
       - anunt public - etapa elaborare propunere

  PUZ construire hală depozitare - CONTI SRL, bd. M Viteazu, nr. 121
       - anunt public - etapa inițierii
       - raportul informarii publicului
       - anunt public - finalizare propuneri preliminare
       - raportul informarii publicului - etapa a II-a

  PUZ Submeseș - Pop Daniel Petru
       - anunt public - etapa inițierii
       - raportul informarii publicului
       - anunt public - finalizare propuneri preliminare

   PUZ Dealul Morii:
       - Anunt public modificare PUZ - etapa de initiere
       - Raport de informare in etapa de initiere
       - Anunt public - etapa elaborare propunere
       - Reglementari - propunere preliminara
       - Proces verbal - dezbatere publica (15.02.2018)
       - Varianta finala propusa
       - Anunt public - raport de mediu

   Observații și răspunsuri: Sav Florica Violeta;  Olar Nicolae;  Sarb Maria;  Breazdau Vasile;  Sarb Cristian;  Bartha Anca;
 Breazdau Vasile;  Popit Daniel;  Olar Carmen;

 

        DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE

  PUZ modificare rețele stradale PUZ Ferma Pomicolă Meseșul - (HCL nr. 33 din 2019)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire spălătorie auto, str. Corneliu Coposu - Filip Monica (HCL nr. 383 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ schimbarea funcțiunii unității teritoriale de referință din TE1 in LFCM2, str. Cerbului - Florea Rozalia, Florea
     Adrian Horea, Florea Florin Mircea
(HCL nr. 35 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire retail park, bd Mihai Viteazu - Rominserv Valves IAIFO SRL (HCL nr. 379 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire parc industrial - Welthaus SRL (HCL nr. 110 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire hală metalică, zona gara CFR - Negrean Vasile Mircea, Negrean Loredana (HCL nr. 214 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire locuințe colective, str. Corneliu Coposu - SC Radu Construct SRL, (HCL nr. 34 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ amenajare parcare publică, reabilitare, modernizare și extindere - Spitalul Județean de Urgență Zalău (HCL nr.
     416 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUD construire hală de panificație în municipiul Zalău, str. Războieni - Șoseaua Ocolitoare, , (HCL nr. 34 din 2019)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD schimbare destinație din casă în spațiu comercial, str. Corneliu Coposu - Hășmășan Augustin, Hășmășan Dana Adina, (HCL nr. 6 din 2019)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD construire hală adăpost utilaje agricole - Gârbe Valeria, (HCL nr. 117 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD construire locuință semicolectivă, str. Pădurii - BVA Design SRL, (HCL nr. 77 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD construire locuințe semicolective, str. M Eminescu - Huluban Florin, Huluban Lăcrimioara, (HCL nr. 75 din 2019)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUZ zonă de locuit - Grădina Dochiei (HCL nr. 359 din 2009)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUD construire locuință cu trei apartamente - Ciascai Radu, Ciascai Alina, (HCL nr. 169 din 2015)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD ansamblu locuințe înșiruite, PUZ Dealul Morii - Damșa Samoilă, Gorcea Marcela (HCL nr. 307 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD ansamblu locuințe familiale, str. Morii - SC Gloden Frog SRL (HCL nr. 114 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD modernizare Piața Astralis - Municipiul Zalău (HCL nr. 191 din 2016)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD construire bloc de locuințe, str. C. Coposu - SC Sălzal Construct SRL (HCL nr. 213 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD amenajarea unei baze sportive, bd. M Viteazu - SC Sport Plus SRL (HCL nr. 149 din 2010)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD construire atelier prelucrări mecanice, str. Morii - SC Timorex Impex SRL (HCL nr. 308 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUZ modificare soluție la casă familială, str. Szilszai Janos - SC Activ Invest SRL (HCL nr. 76 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ schimbare funcțiuni imobile, str. C. Coposu - SC Andrei As SRL, Morar Vasile ( HCL nr. 56 din 2012)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ schimbare funcțiuni imobile, str. M. Eminescu - Băgărean Călin, Băgărean Monica (HCL nr. 111 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ zonă rezidențială Ferma SCCP-Parcela Emezo - SC Baioni SRL & asociații (HCL nr. 84 din 2012)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ reconsiderare condiții de punere în siguranță din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în PUZ
     Parcelare teren de 8.084 mp - construire locuințe individuale, str. Petru Rareș
(HCL nr. 116 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire magazin Dedeman, bd. M Viteazu/str. Fabricii - SC Dedeman SRL (HCL nr. 278 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ pentru extinderea cimitirului municipal Zalău (HCL nr. 188 din 2017)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ extindere intravilan zona Inspectoratului de Jandarmii - actualizare (HCL nr. 109 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Zona de locuințe L6, str. Stefan cel Mare/str. Petru Rares - Chiș Liviu, Chiș Mariana (HCL nr. 226 din 2017)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Servicii de interes general - strada Maciesilor (HCL nr. 304 din 2014)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire ansamblu terenuri de sport Zalău (HCL nr. 115 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Zona Rezidențială Mogyoros, str. C D Gherea (HCL nr. 249 din 2014)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Strada 22 Decembrie și continuare Strada Ion Ghica (HCL nr. 205 din 2011)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ în vederea schimbării UTR din SV3 în LFCM2 - Opriș Andrei (HCL nr. 279 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Prelungire strada Fabricii (HCL nr. 278 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Merilor - refacere parțială (HCL nr. 57 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Zona Centrală a Municipiului Zalău (HCL nr. 108 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice


LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE
EMISE DE PRIMARIA ZALĂU

   ÎN ANUL 2019

    Alege luna:
    

   ÎN ANUL 2018

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2017

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2016

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2015

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2014

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2013

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2012

    Alege luna:
    

   ÎN ANUL 2011

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2010

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2009

    Alege luna:
    


LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM
EMISE DE PRIMARIA ZALĂU

   ÎN ANUL 2019

    Alege luna:
    

   ÎN ANUL 2018

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2017

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2016

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2015

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2014

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2013

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2012

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2011

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2010

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2009

    Alege luna:
    

© Primăria Municipiului Zalau