Informații - Direcția Urbanism


   Planul Urbanistic General al municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 117 din 17.05.2010

     HCLParte desenată   Parte scrisă   Studiu istoric   Memoriu general

   Zonarea terenurilor intravilane situate în perimetrul administrativ al municipiului Zalău, (HCL 114/2015)

   Zonarea terenurilor extravilane situate în perimetrul administrativ al municipiului Zalău, (HCL 183/2009)        DOCUMENTAȚII DE URBANISM ÎN CURS DE ELABORARE

  PUZ amenajare parcare publică la Spitalul Județean
       - anunt public - etapa inițierii
       - raportul informarii publicului
       - raportul informarii publicului nr. 2
       - anunt public - etapa elaborarii propunerilor

  PUZ construire spălătorie auto - Filip Monica
       - anunt public - etapa inițierii
       - raportul informarii publicului - etapa pregatitoare
       - anunt public - finalizare propuneri preliminare

  PUZ Submeseș - Pop Daniel Petru
       - anunt public - etapa inițierii
       - raportul informarii publicului
       - anunt public - finalizare propuneri preliminare

  PUZ Retail Park / Shopping Center
       - anunt public - etapa inițierii
       - raportul informarii publicului
       - anunt public - finalizarea propunerilor preliminare
       - raportul informarii publicului - etapa elaborarii propunerilor

  PUZ Ferma Pomicolă Meseșul - modificare rețele stradale
       - Anunt public
       - Anunt public
       - Anunt public - Elaborare varianta preliminara
       - Anunt public - dezbatere publica
       - Anunt public - Raportul informarii si consultarii publicului

   PUZ Dealul Morii:
       - Anunt public modificare PUZ - etapa de initiere
       - Raport de informare in etapa de initiere
       - Anunt public - etapa elaborare propunere
       - Reglementari - propunere preliminara
       - Proces verbal - dezbatere publica (15.02.2018)
       - Variata finala propusa

   Observații și răspunsuri: Sav Florica Violeta;  Olar Nicolae;  Sarb Maria;  Breazdau Vasile;  Sarb Cristian;  Bartha Anca;
 Breazdau Vasile;  Popit Daniel;  Olar Carmen;

 

        DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE

  PUD construire locuință cu trei apartamente - Ciascai Radu, Ciascai Alina, (HCL nr. 169 din 2015)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD ansamblu locuințe înșiruite, PUZ Dâmbul Morii - Damșa Samoilă, Gorcea Marcela (HCL nr. 308 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD ansamblu locuințe familiale, str. Morii - SC Gloden Frog SRL (HCL nr. 114 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD modernizare Piața Astralis - Municipiul Zalău (HCL nr. 191 din 2016)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD construire bloc de locuințe, str. C. Coposu - SC Sălzal Construct SRL (HCL nr. 213 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD amenajarea unei baze sportive, bd. M Viteazu - SC Sport Plus SRL (HCL nr. 149 din 2010)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUD construire atelier prelucrări mecanice, str. Morii - SC Timorex Impex SRL (HCL nr. 308 din 2018)
       - memoriu tehnic
       - reglementari urbanistice

  PUZ modificare soluție la casă familială, str. Szilszai Janos - SC Activ Invest SRL (HCL nr. 76 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ schimbare funcțiuni imobile, str. C. Coposu - SC Andrei As SRL, Morar Vasile ( HCL nr. 56 din 2012)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ schimbare funcțiuni imobile, str. M. Eminescu - Băgărean Călin, Băgărean Monica (HCL nr. 111 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ zonă rezidențială Ferma SCCP-Parcela Emezo - SC Baioni SRL & asociații (HCL nr. 84 din 2012)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ reconsiderare condiții de punere în siguranță din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în PUZ
     Parcelare teren de 8.084 mp - construire locuințe individuale, str. Petru Rareș
(HCL nr. 116 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire magazin Dedeman, bd. M Viteazu/str. Fabricii - SC Dedeman SRL (HCL nr. 278 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ pentru extinderea cimitirului municipal Zalău (HCL nr. 188 din 2017)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ extindere intravilan zona Inspectoratului de Jandarmii - actualizare (HCL nr. 109 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Zona de locuințe L6, str. Stefan cel Mare/str. Petru Rares - Chiș Liviu, Chiș Mariana (HCL nr. 226 din 2017)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Servicii de interes general - strada Maciesilor (HCL nr. 304 din 2014)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ construire ansamblu terenuri de sport Zalău (HCL nr. 115 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Zona Rezidențială Mogyoros, str. C D Gherea (HCL nr. 249 din 2014)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Strada 22 Decembrie și continuare Strada Ion Ghica (HCL nr. 205 din 2011)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ în vederea schimbării UTR din SV3 în LFCM2 - Opriș Andrei (HCL nr. 279 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Prelungire strada Fabricii (HCL nr. 278 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Merilor - refacere parțială (HCL nr. 57 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice

  PUZ Zona Centrală a Municipiului Zalău (HCL nr. 108 din 2018)
       - regulament local de urbanism
       - reglementari urbanistice


LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE
EMISE DE PRIMARIA ZALĂU

   ÎN ANUL 2018

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2017

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2016

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2015

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2014

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2013

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2012

    Alege luna:
    

   ÎN ANUL 2011

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2010

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2009

    Alege luna:
    


LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM
EMISE DE PRIMARIA ZALĂU

   ÎN ANUL 2018

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2017

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2016

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2015

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2014

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2013

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2012

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2011

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2010

    Alege luna:
    

    ÎN ANUL 2009

    Alege luna:
    

© Primăria Municipiului Zalau