Transparență decizionalăRaport de evaluare a implementării legii 52/2003, în anul:
    


 08.11.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea începând cu anul 2018 a noii zonări a intravilanului Municipiului Zalău în scopul încadrării pe zone de impozitare a imobilelor, prin modificarea zonării existente

  Notă: Proiectul de act normativ, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.11.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.11.2017 - 11.12.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Găvră Terezia - șef serviciu.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Găvră Terezia. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 30.10.2017
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2018

Completare anexa nr. 2

  Notă: Curpinsul proiectul de act normativ și anexele la acesta pot fi consultaet de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 30.10.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 31.10.2017 - 20.11.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius Claudiu - director economic adjunct.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius Claudiu. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 28.09.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la muncă î:n folosul comuniţătii de către unii beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Cantina de Ajutor Social Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 27.09.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 28.09.2017 - 30.10.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Baboş Dorina - director DASC Zalău.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Baboş Dorina - director DASC Zalău.. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 22.08.2017
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 57/10.03.2008

  Notă: Proiectul de act normativ, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 23.08.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.08.2017 - 07.09.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Curte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 27.06.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe raza administrativă a Municipiului Zalău"

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ, cuprinzând și Schema de ajutor de minimis pentru "Stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe raza administrativă a Municipiului Zalău" inclusiv anexele la aceasta, pot fi consultate de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 28.06.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 29.06.2017 - 28.07.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius - director economic adjunct.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 26.06.2017
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Zalău aprobat prin HCL nr. 156 din 16 iunie 2014

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ cuprinzând și priocedura privind subvenționarea sterilizării câinilor de rasă comună cu stăpân, de pe teritoriul municipiului Zalău, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției - avizier - parter, începând cu data de 26.06.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 26.06.2017 - 20.07.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Curea Dănuț - director tehnic.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Curea Dănuț. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 30.05.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ "Zonă de locuințe L6", în Municipiul Zalău, zona strălor Petru Rareș și Ștefan cel Mare

  Documentatie tehnica

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 31.05.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.06.2017 - 27.06.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: arh. Petre Vlad - srhitect sef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 20.04.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ "Extindere Cimitir Municipal Zalău", beneficiar Municipiul Zalău

  Documentatie tehnica

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.04.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 24.04.2017 - 20.05.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: arh. Petre Vlad - arhitect sef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 29.03.2017
Proiect de hotarare pentru aprobarea amplasării la intrările/ieșirile din unitatea administrativ-teritorială municipiul Zalău de indicatoare inscripționate trilingv cu denumirile istorice ale orașului: Zalău, Zilah, Zillenmarkt, respectiv în șase limbi a mesajului "Bine ați venit!"/"La revedere!"

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 29.03.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 30.03.2017 - 12.05.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-l Fazakas Nicolae - viceprimar.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Fazakas Nicolae. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 10.03.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza municipiului Zalău

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ cuprinzând și Regulamentul cu toate anexele aferente poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 10.03.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.03.2017 - 31.03.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-na Cuibuș Mariana - director economic.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Cuibuș Mariana. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 09.03.2017
Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial participante la competiții sportive, regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Zalău nr. 237/05.10.2015 cu modificările ulterioare

  Regulament de finantare sport-republicat

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ cuprinzând și anexa 1 poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 09.03.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.03.2017 - 05.04.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-na Temeș Mirela - consilier în cadrul Direcției economice.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Temeș Mirela. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 02.03.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite de pe raza Municipiului Zalău

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ cuprinzând și Regulamentul cu toate anexele poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.03.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.03.2017 - 31.03.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-l Chiș Marius - director economic adjunct.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 16.02.2017
Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatea de deratizare efectuată în cadrul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare – activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Zalau

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 17.02.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 20.02.2017 - 10.03.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-na Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 15.02.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea PUD pentru Construirea a 10 locinte individuale cuplate P+E in municipiul Zalau, str. Morii f.n., investitor (beneficiar) SC GOLDEN FROG SRL Zalau
     Memoriu tehnic
     Reglementari urbanistice
     Situatie existenta
     Incadrare in zona
     Studiu geotehnic

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ, cuprinzând și documentatia de urbanism, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 15.02.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.02.2017 - 03.03.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-l Petre Vlad - arhitect sef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 13.02.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind desfasurarea circulatiei vehiculelor pentru transportul de marfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari in municipiul Zalau

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ, cuprinzând și regulamentul cu toate anexele aferente, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 13.02.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.02.2017 - 10.03.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-na Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.13.02.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea și radierea vehiculelor din Municipiul Zalău care nu se supun înmatriculării

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ, cuprinzând și regulamentul cu toate anexele aferente, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 13.02.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.02.2017 - 10.03.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: d-na Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 30.01.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire Blocuri de Locuinte, in municipiul Zalau, str. Aleea Pinului, investitoare SC Salzal Construct SRL Zalau
     Memoriu justificativ
     Piese desenate
     Raport geotehnic
     Reglementari urbanistice

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ cuprinzând și documentatia de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 31.01.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 01.02.2017 - 21.02.2017 inclusiv.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Andrei - arhitect sef. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.18.01.2017
Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a unor inlesniri la plata (facilitati fiscale) prevazute de art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ in format electronic si pe suport de hartie pot fi consultat de persoanele interesate pe site-ul Primariei municipiului Zalau-adresa www.zalausj.ro - Sectiunea transparenta decizionala, si la sediul institutiei - avizier - parter,incepand cu data de 19.01.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare fața de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 19 ianuarie 2017- 2 martie 2017 inclusiv. Persoana de contact pentru informatii : Chis Marius Claudiu - director executiv adjunct.
  Modalitati de trasmitere a recomandarilor:- in scris prin posta sau la sediul Primariei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul iar in format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia dlui Chis Claudiu.
  Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului. 16.12.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare, activitatile de maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj sau catre institutiile de neutralizare, in municipiul Zalau si a caietelor de sarcini pentru aceste activitati

  Notă:Cuprinsul Proiectului de act normativ cuprinzând și Regulamentul serviciului public de salubrizare, respectiv caietele de sarcini aferente activităților serviciului, pot fi consultate de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - www.zalausj.ro - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.12.2016.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 20.12.2016 - 16.01.2017 inclusiv.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.17.11.2016
Proiect de hotarare privind actualizarea Statutului Municipiul Zalău

  Notă: Cuprinsul proiectul de act normativ cuprinzand si Statutul Municipiului Zalau, in format electronic si pe suport pe hartie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro - transparență decizională si la sediul institutiei - avizier - parter incepand cu data de 18.11.2016.
  Persoană de contact pentru informații: Ignat Nadia - inspector Compartimentul de Presa, Cultura, Sport, Relatii interne-externe.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 19.11.2016 - 30.11.2016, inclusiv.

  Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-nei Ignat Nadia. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului. 25.10.2016
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Zalau
  Tabloul valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate, amenzi
  Chrii diverse
  Alte tarife
  Acte normative cu privire la impozitele locale
  Lista facilitatilor fiscale acordate
  Procedura de acordare a facilitatilor

  Notă:Proiectul de act normativ cuprinzand si anele 1-4, in format electronic si pe suport pe hartie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro - transparență decizională si la sediul institutiei - avizier - parter incepand cu data de 25.10.2016.
  Persoană de contact pentru informații: Chis Claudiu - director executiv adjunct.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 26.10.2016 - 25.11.2016, inclusiv.

  Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-lui Chis Claudiu. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.12.09.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire Clădire de Birouri in Municipiul Zalău, str.Gheorghe Lazăr f.n.,investitori Ciumărnean Romeo Gabriel si Ciumărnean Carmen Iulia

Parte scrisă
Parte desenată
Avize si acorduri
Raportul informarii si consultării publice

  Notă: Cuprinsul Proiectului de act normativ cuprinzand si documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire Cladire de Birouri in Municipiul Zalău, str.Gheorghe Lazăr f.n., in format electronic si pe suport de hartie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primariei municipiului Zalau-adresa www.zalausj.ro - Sectiunea transparenta decizionala, si la sediul institutiei - avizier - parter,incepand cu data de 12.09.2016.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare fața de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 13 septembrie 2016 - 3 octombrie 2016 inclusiv
Persoana de contact pentru informatii :arh.Petre Vlad - Sef Serviciu Inspectia in constructii .
  Modalitati de trasmitere a recomandarilor:- in scris prin posta sau la sediul Primariei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul iar in format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia dlui Petre Vlad.
  Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului. 16.08.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila la nivelul Municipiului Zalau
  Raport final

  Notă:Proiectul de act normativ, in format electronic si pe suport pe hartie si Planul de Mobilitate Urbana Durablia pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro - transparență decizională incepand cu data de 19.08.2016.
  Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - Sef Serviciu.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 19.08.2016 - 15.09.2016, inclusiv.

  Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-rei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului. 16.08.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Zalau 2016-2023
  Memoriu
  Referat privind rezultatele procesului de transparenta decizionala a SIDU 2016-2023 si a dezbaterii publice

  Notă:Proiectul de act normativ, in format electronic si pe suport pe hartie si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro - transparență decizională incepand cu data de 19.08.2016.
  Persoană de contact pentru informații: Ramona Butcovan - Sef Serviciu.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 19.08.2016 - 15.09.2016, inclusiv.

  Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-rei Ramona Butcovan. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.05.07.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei locuinte cu trei apartamente D+P+M si a imprejmuirii terenului din zona str. Alunului, nr. 7, investitori Cretu Cristian si Cretu Luminmita Alina

Parte scrisa
Parte desenata
Avize si acorduri
Raportul informarii si consultarii publice

 Nota: Cuprinsul proiectului de act normativ inclusiv documentatia de urbanism PUD in format electronic si pe suport de hartie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primariei municipiului Zalau - Sectiunea transparenta decizionala, si la sediul institutiei - avizier  - parter, incepand cu data de 6 iulie 2016.
 Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare fata de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 07 iulie 2016 - 18 august 2016, inclusiv. Persoana de contact pentru informatii - arh. Petre Vlad Andrei
 Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-lui arh. Petre Vlad Andrei. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.
 21.06.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii a 5 locuinte semicolective P+E cu cate 3 apartamente si a imprejmuirii imobilului din zona strada Padurii, nr. 33 B, investitor Bertean Daniel Florin
  Parte scrisa
  Parte desenata
  Avize si acorduri
  Raportul informarii si consultarii publice

  Notă:Proiectul de act normativ, inclusiv documentatia de urbanism PUD in format electronic si pe suport pe hartie, pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro - transparență decizională si la sediul institutiei (avizier - parter) incepand cu data de 22.06.2016.
  Persoană de contact pentru informații: dl. Vlad Petre - Sef Serviciu Inspectia in Constructii - Directia Urbanism.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 23.06.2016 - 13.07.2016, inclusiv.

  Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-lui arh. Petre Vlad Andrei. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.06.06.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modernizare Piata Astralis investitor Municipiul Zalau

Memoriu general

Incadrare in zona
Plan de situatie existent
Reglementari urbanistice
Reglementari edilitare
Obiective de utilitate publica
Raportul informarii si consultarii proprietarilor imobilelor vecine

 Nota: Cuprinsul proiectului de act normativ inclusiv documentatia de urbanism PUD in format electronic si pe suport de hartie pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primariei municipiului Zalau - Sectiunea transparenta decizionala, si la sediul institutiei - avizier   - parter, incepand cu data de 6 iunie 2016.
 Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare fata de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 07 iunie 2016 - 21 iunie 2016, inclusiv. Persoana de contact pentru informatii - arh. Petre Vlad-Andrei
 Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-lui arh. Petre Vlad Andrei. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.
 30.05.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe amplasamentul unitatii de invatamant Liceul Tehnologic Mihai Viteazu - beneficiar Municipiul Zalau
  Memoriu general
  Incadrare in zona
  Reglementari urbanistice
  Regulament local de urbanism
  Analiza fondului construit

  Notă:Proiectul de act normativ, inclusiv documentatie de urbanism PUZ in format pe hartie si pe suport electronic, pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro - transparență decizională si la sediul institutiei (avizier - parter) incepand cu data de 30.05.2016.
  Persoană de contact pentru informații: dl. Vlad Petre - Sef Serviciu Inspectia in Constructii - Directia Urbanism.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 31.05.2016 - 20.06.2016 inclusiv.

  Modalitati de trasmitere a recomandarilor: -in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; -in format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro in atentia d-lui arh. Petre Vlad Andrei. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului. 03.05.2016
Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitate în Municipiului Zalău

  Notă:Proiectul de act normativ în  format electronic si pe suport de hartie   poate fi consultat  de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău-adresa www.zalausj.ro - Sectiunea transparență decizională, si la sediul institutiei-avizier parter,începând cu data de 04 mai 2016.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05 mai 2016 - 27 mai 2016 inclusiv. Persoană de contact pentru informații : sef serviciu Gavră Terezia. Modalităti de trasmitere  a recomandărilor: în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe postă la această adresă,în format electronic pe adresa de email: primaria@zalausj.ro, in atentia dnei Gavră Terezia.
  Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 14.03.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu de locuinte zona strazii Mihai Eminescu - municipiul Zalau"
  Memoriu general complet
  Plan de incadrare in zona
  Plan de situatie existent
  Reglementari urbanistice
  Regulament
  Sectiune prin teren

  Memoriu general
  Regulament local de urbanism
  Studiu geotehnic
  Avize

  Notă:Proiectul de hotarare si documentatia de urbanism PUZ "Ansamblu de locuinte zona strazii Mihai Eminescu - municipiul Zalau" aferentă, sunt publicate si pot fi consultate in format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău, pe adresa www.zalausj.ro - transparență decizională, iar in format pe suport de hartie la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, începând cu data de 14.03.2016.
  Persoană de contact pentru informații: dl. Vlad Petre - Sef Serviciu Inspectia in Constructii - Directia Urbanism.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 15.03.2016 - 04.04.2016 inclusiv, în scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4, Centrul de Relatii cu Publicul sau in format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia d-lui Vlad Petre
 07.03.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea unui nou regulament al serviciului public de salubrizare - activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in municipiul Zalau, a modificarii contractului de delegare a gestiunii prin concesiunea serviciului public de salubrizare - activitatile de deratizare, dezinsctie si dezinfectie in municipiul Zalau nr. 42326/14.09.2012, precum si a modelului de contract pentru prestarea activitatii de salubrizare - activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie incheiat intre operator si persoanele fizice sau juridice din municipiul Zalau

  Notă:Proiectul de act normativ, în format electronic si pe suport de hartie, pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău-adresa www.zalausj.ro -Sectiunea transparență decizională, si la sediul institutiei-avizier - parter, începând cu data de 07 martie 2016. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.03.2016 - 28.03.2016 inclusiv. Persoane de contact pentru informații : ing. Ciurte Rodica - sef serviciu
  Modalitati de transmitere a recomandarilor: în scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4; Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; în format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 08.02.2016
Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind finantarea serviciilor sociale de pe raza Municipiului Zalau prin Directia de Asistenta sociala Comunitara

  Notă:Proiectul de act normativ, respectiv anexele 1-5 ale acestuia, în format electronic si pe suport de hartie, pot fi consultate de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău-adresa www.zalausj.ro -Sectiunea transparență decizională, si la sediul institutiei-avizier - parter, începând cu data de 09 februarie 2016. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.02.2016 - 19.02.2016 inclusiv. Persoane de contact pentru informații : dna. Babos Dorina - director DASC Zalau
  Modalitati de transmitere a recomandarilor: în scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4; Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa; în format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia d-nei Babos Dorina. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 29.01.2016
Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor practicate pentru activitățile de deratizare, serviciu prestat de către operatorul de servicii publice SC Coral Impex SRL

  Notă:Proiectul de act normativ în format electronic si pe suport de hartie poate fi consultat de persoanele interesate pe site-ul Primăriei municipiului Zalău-adresa www.zalausj.ro -Sectiunea transparență decizională, si la sediul institutiei-avizier -parter, începând cu data de 29 ianuarie 2016. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 01.02.2015 - 11.02.2016 inclusiv. Persoane de contact pentru informații : dna. Ciurte Rodica - Serviciul de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice.
  Modalitati de transmitere a recomandarilor:-în scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 -Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa.-în format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
 08.01.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al Municipiului Zalau pentru perioada 20015-2022 si orientari pana in anul 2033

  Notă:Proiectul de act normativ in format electronic si pe suport de hartie poate fi consultat de persoanele interesate pe site-ul Primariei municipiului Zalau - adresa www.zalausj.ro - Sectiunea transparenta decizionala, si la sediul institutiei-avizier - parter, incepand cu data de 06 ianuarie 2016.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii  cu valoare de recomandare fata  de proiectul de act normativ propus se pot formula in perioada 07.01.2016 - 21.01.2016 inclusiv. Persoane de contact pentru informatii : dna. Ciurte Rodica - ser serviciu MSCUP.
  Modalitati de transmitere a recomandarilor: - in scris la sediul Primariei municipiului Zalau, cam.4 - Centrul de Relatii cu Publicul sau pe posta la aceasta adresa. - in format electronic pe adresa de email primaria@zalausj.ro in atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

© Primăria Municipiului Zalău