Transparență decizionalăRaport de evaluare a implementării legii 52/2003, în anul:
    


09.07.2019
Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă al municipiului Zalău 2019 - 2030

  Notă:
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.07.2019 - 07.08.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.03.07.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău și aprobarea derulării procedurii de atribuire a două autorizații taxi

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.07.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.07.2019 - 23.07.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.08.04.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zalău, a modificării contractului de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010 și a tarifelor aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 09.04.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 10.04.2019 - 06.05.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.04.04.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu "Realizare hale industriale", beneficiar SC Hyperion Divers SRL
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 04.04.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.04.2019 - 25.04.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.01.04.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea decontării radiografiilor dentare necesare efectuării intervențiilor stomatologice la cabinetele medicale stomatologice școlare ale Liceului Sportiv "Avram Iancu" și ale Școlii Gimnaziale "Iuliu Maniu" pentru elevii din ciclurile: primar, gimnazial și liceal, din rețeaua de învățământ a municipiului Zalău

   Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 01.04.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 02.04.2019 - 22.04.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Baboș Dorina - Director Executiv Direcția de Asistență Socială Zalău.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Baboș Dorina. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.29.03.2019
Proiect de hotărâre privind adoptarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Zalău

   Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 29.03.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 01.04.2019 - 19.04.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Predescu Adina- sef serviciu.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Predescu Adina. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.26.03.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal în vederea schimbării UTR din SV3 în UID1 pentru imobilul teren particular situat pe str. Fabricii nr. 35", beneficiar Terheș Gabriel Marin
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.03.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.03.2019 - 16.04.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.12.03.2019
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte și acțiuni culturale de interes local în municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 13.03.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.03.2019 - 09.04.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Cuibuș Mariana - director economic.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atenția d-nei Cuibuș Mariana. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.21.02.2019
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2020, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 4,6%

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 21.02.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.02.2019 - 14.03.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius - director economic adjunct.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.20.02.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 20.02.2019.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 21.02.2019 - 13.03.2019 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

© Primăria Municipiului Zalău