Transparență decizionalăRaport de evaluare a implementării legii 52/2003, în anul:
    


 12.09.2018
Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului minimal și maximal de distanță pentru serviciul public de transport persoane, bunuri sau mărfuri în regim de taxi în municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 12.09.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.09.2018 - 04.10.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 14.08.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Intocmire Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire atelier prelucrari mecanice", str. Moriinr.1, beneficiar: SC Timorex Impex SRL
     Dcumentatie

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 14.08.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.08.2018 - 06.09.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 10.08.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Zalau, care vor beneficia in urmatorii doi ani fiscali ( 2019-2020) de reducerea impozitului/taxei pe cladiri, pentru cladirile detinute de catre acestia aflate in clasa energetica A si care detin o certificare oficiala recunoscuta la nivel mondial ( BREEM, LEED, DGNB si LIVING BUILDING CHALLENGE ) ca si cladire verde.

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției - avizier - parter, începând cu data de 10.08.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.08.2018 - 27.08.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Director Executiv Adj. Ec. Chis Marius.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Director Executiv Adj. Ec. Chis Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 10.08.2018
Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului privind gestionarea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare si dezinsectie aprobat prin Anexa ne. 1 la HCL nr. 35/07.03.2016

  Notă:Proiectul de act normativ poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 10.08.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 13.08.2018 - 27.08.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Director Executiv Adj. Ec. Chis Marius.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Director Executiv Adj. Ec. Chis Marius. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 03.08.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru modificare retele stradaleplan urbanistic zonal Ferma Pomicola Mesesul, beneficiar Municipiul Zalau
     Dcumentatie

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 03.08.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.08.2018 - 27.08.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 11.07.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire ansanmlu de locuinte familiale insiruite, imprejmuire teren si amenajari exterioare in municipiul Zalau, str. Slt. Tuser Teodor - PUZ Dealu Morii, FN"
     Piese scrise
     Piese desenate
     Ridicare topografica

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 11.07.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 12.07.2018 - 01.08.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 05.07.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire magazin materiale de constructii, drumuri si platforme, parcaje, bransamente la utilitati, retele si lucrari tehnico-edilitare in incinta, pilon publicitar, panouri de directionare si reclama, reclame fatada, cabina poarta, copertina carucioare, amenajari rafturi exterioare acoperite, imprejmuire, spatii verzi, amenajare accese, post trafo, puct de conexiune, organizare de santier si operatiuni cadastrale" - bd. Mihai Viteazu, str. Fabricii, beneficiar: SC DEDEMAN SRL
     Dcumentatie

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.07.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.07.2018 - 26.07.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 05.07.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru prelungire strada Fabricii", beneficiar Municipiul Zalau
     Documeratie

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.07.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.07.2018 - 26.07.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 05.07.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR din SV3 in LFCM2" pentru imobiliul teren particular, proprietatea numitului Opris Andrei Mihai, situat in intravilanul municipiului Zalau, pe strada Sincai, nr. 27, inscris in CF nr. 53565, Nr. Cad. 53565, in suprafata de 865 mp
     Documentatie

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.07.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.07.2018 - 26.07.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 07.05.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatției de urbanism "Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală metalică" - bd. Mihai Viteazu, nr. 100 A bis, zona gara CFR, elaborată și finanțată prin grija investitorilor Negrean Vasile și soția Negrean Loredana Maria
     Parte desenata
     Parte scrisa
     Avize
     Studiu geotehnic
     Ridicare topografica

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.05.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.05.2018 - 29.05.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 02.05.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire bloc de locuințe P+2E+M" în municipiul Zalău, strada Corneliu Coposu
     Parte desenata
     Parte scrisa
     Avize
     Studiu geotehnic

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism, poate fi consultat în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 02.05.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 03.05.2018 - 23.05.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 28.03.2018
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru desfășurarea circulației vehiculelor pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucră'ri în municipiul Zalău

  Notă: Proiectul de act normativ în format electronic poate di consultat pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 29.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 30.03.2018 - 23.04.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 26.03.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea Politicii publice de reducere a deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, a noului Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău – activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău și a noului Caiet de sarcini al activității de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău
     Anexa - politica publica privind reducerea deficitului de locuri de parcare
     Regulament al SADP
     Caiet de sarcini

  Notă: Proiectul de act normativ cuprinzând și anexele poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 27.03.2018 - 25.04.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Ciurte Rodica - șef serviciu MSCUP.
  Modalități de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Ciurte Rodica. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 08.03.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală adăpost utilaje agricole"
     Documentatie tehnica
     Avize
     Studii

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.03.2018 - 30.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 06.03.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru reconsiderarea condițiilor de punere în siguranță din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în PUZ parcelare teren de 8084,00 mp, în vederea construirii unor locuințe individuale" - strada Petru Rareș
     Documentatie tehnica
     Avize
     Studii

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.03.2018 - 28.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 06.03.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de terenuri de sport" - strada Pădurii
     Documentatie tehnica
     Avize
     Studii

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.03.2018 - 28.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 05.03.2018
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2019, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procentde 1,3 %

  Notă: Proiectul de act normati poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 05.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.03.2018 - 30.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius Claudiu - director economic adjunct.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius Claudiu. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

© Primăria Municipiului Zalău