Transparență decizionalăRaport de evaluare a implementării legii 52/2003, în anul:
    


 08.03.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală adăpost utilaje agricole"
     Documentatie tehnica
     Avize
     Studii

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.03.2018 - 30.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 06.03.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu pentru reconsiderarea condițiilor de punere în siguranță din punct de vedere geotehnic a arealului cuprins în PUZ parcelare teren de 8084,00 mp, în vederea construirii unor locuințe individuale" - strada Petru Rareș
     Documentatie tehnica
     Avize
     Studii

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.03.2018 - 28.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 06.03.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii unui ansamblu de terenuri de sport" - strada Pădurii
     Documentatie tehnica
     Avize
     Studii

  Notă: Proiectul de act normativ poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 06.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 06.03.2018 - 28.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 05.03.2018
Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2019, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procentde 1,3 %

  Notă: Proiectul de act normati poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 05.03.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 05.03.2018 - 30.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius Claudiu - director economic adjunct.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius Claudiu. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 26.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unui ansamblu de locuințe familiale, împrejmuire teren și amenajări exterioare".

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 26.02.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 26.02.2018 - 16.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 16.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru actualizare in vederea maririi suprafetei - PUZ "Extindere intravilan municipiul Zalau in zona Inspectoratului de Jandarmi Judetean - Menumorut Voievod - Salaj"
     Parte desenata
     Parte scrisa

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.02.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.02.2018 - 22.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 16.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construire parc industrial Welthaus
     Memoriu general
     Avize

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.02.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.02.2018 - 22.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 16.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Zona Centrala
     Parte desenata
     Parte scrisa

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.02.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.02.2018 - 22.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.16.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ pentru construire Centru de Agrement cu sala de evenimente, cu facilitati de cazare, piscina partial acoperita, amenajari sportive in municipiul Zalau, str. Mihai Eminescu, investitori Bagarean Calin si Bagarean Monica
     Memoriu general
     Avize
     Parte desenata

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 16.02.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 16.02.2018 - 22.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 07.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu în vederea construiriiunei locuințe semicolective cu 3 apartamente"
     Memoriu general
     Studii și rapoarte

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.02.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.02.2018 - 02.03.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 06.02.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ "Modificare soluție la casă familială D+P+M în locuință colectivă D+P+E" str. Szikszai Lajos (1825 - 1907), nr. 2
     Memoriu general
     Studii și rapoarte

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 07.02.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 07.02.2018 - 28.02.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 19.01.2018
Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD "Construire locuințe semicolective" în municipiul Zalău, str. Mihai Eminescu, nr. 29, investitori Huluban Lăcrimioara și Huluban Florin
     Memoriu general
     Stufdiu geotehnic
     Avize

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și documentația de urbanism poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 19.01.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 22.01.2018 - 19.02.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Petre Vlad - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 05.01.2018
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 170 din 11 iunie 2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, intreținere si infrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în municipiul Zalău
     HCL 170- republicare

  Notă: Proiectul de act normativ, cuprinzând și anexa 1 la acesta, precum și forma republicata a HCL 170/2007 pot fi consultate de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 05.01.2018.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 08.01.2018 - 31.01.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Jugrestan Ștefan - director al Directiei Corp Control.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Jugrestan Ștefan. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 14.12.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Locuințe Colective pe str. Corneliu Coposu" - în municipiul Zalău
     Documentatie partea I
     Documentatie partea a II-a

  Notă: Proiectul de act normativ, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 14.12.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 15.12.2017 - 11.01.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: arh. Petre Vlad Andrei - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad Andrei. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 13.12.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbarea funcțiunii unității teritoriale de referință din TEI în LFCM2 - str. Cerbului înaintea porții de intrare în ferma SCCP"
     Borderou general
     Parte desenată
     Borderou avize
     Ridicare topografică

  Notă: Proiectul de act normativ, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 13.12.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 14.12.2017 - 10.01.2018 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: arh. Petre Vlad Andrei - arhitect șef.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Petre Vlad Andrei. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 08.11.2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea începând cu anul 2018 a noii zonări a intravilanului Municipiului Zalău în scopul încadrării pe zone de impozitare a imobilelor, prin modificarea zonării existente

  Notă: Proiectul de act normativ, poate fi consultat de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 08.11.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 09.11.2017 - 11.12.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Găvră Terezia - șef serviciu.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-nei Găvră Terezia. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 30.10.2017
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2018

Completare anexa nr. 2
Nota de completare nr. 76649 din 29.11.2017
Referat nr. 70156 din 03.11.2017

  Notă: Curpinsul proiectul de act normativ și anexele la acesta pot fi consultaet de persoanele interesate în format electronic pe site-ul Primăriei municipiului Zalău - Secțiunea transparență decizională, iar pe suport de hârtie la sediul instituției-avizier - parter, începând cu data de 30.10.2017.
  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare față de proiectul de act normativ propus se pot formula în perioada 31.10.2017 - 20.11.2017 inclusiv. Persoană de contact pentru informații: Chiș Marius Claudiu - director economic adjunct.
  Modalitățti de trasmitere a recomandărilor: - în scris la sediul Primăriei municipiului Zalău, cam.4 - Centrul de Relații cu Publicul sau pe poșta la aceasta adresa; - în format electronic pe adresa de email:primaria@zalausj.ro în atentia d-lui Chiș Marius Claudiu. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

© Primăria Municipiului Zalău