Proiecte, programe și strategii


    Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2016 - 2023
    Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Municipiului Zalău
    Planul de Actiune pentru energia durabilă 2014-2020 al Municipiului Zalău

 

   Programul Operațional Regional 2014 - 2020


   Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

Operațiunea B - Clădiri publice


   Programul Operațional Regional 2007 - 2013


   Axa 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane
DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

   Axa 3 Domeniu Major de Interventie 3.2.Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale


   Axa 3 Domeniul Major de Interventie 3.4.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua


   Axa 5 Domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

 

   Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

 

   Administrația Fondului de Mediu

 
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de UE
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
 

© Primaria Municipiului Zalau