Informații de interes public

   Tel verde: 0800 800779

    Purtătorul de cuvânt al Primarului Municipiului Zalău: Breban Diana, consilier Cabinet Primar
    Contact: tel.0260/610550 int.294 e-mail: brebandiana@zalausj.ro

    Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public din Primăria Zalău: Contraș Claudia, consilier juridic în  
    cadrul Directiei Administratie Publica Locala (Dispoziția nr.343/12.02.2014)
    Contact: tel.0260/610550 int. 221; e-mail: informatiipublice@zalausj.ro

  Accesul la informația publică

    În conformitate cu dispozițiile Legii nr 544/2001 privind accesul la informații de interes public și H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 precum și în baza Dispoziției Primarului Municipiului Zalău nr.939 din 22.02.2008, cu privire la documentele de interes public gestionate de Municipiul Zalău, Primăria Municipiului Zalău, conform competențelor și sarcinilor specifice are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

 • Formularul pentru solicitare în baza Legii 544/2001 se poate descărca de la secțiunea Formulare online
 • Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal) se poate vizualiza la sectiunea Formulare online
 • Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001 se pot vizualiza la secțiunea Liber acces la informația publică
 • Lista cu documentele de interes public și Lista cu documentele produse si/sau gestionate de instituție, se pot vizualiza din pagina principala, sectiunea Primaria Zalau.

   Program de funcționare și audiențe

   Transparența veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea 153/2017

     Ultima actualzare: 30 septembrie 2017

   Asociații de proprietari

 • Informare cu privire la constituirea unei asociații de proprietari
 • Lista cu asociațiile de proprietari constituite
 • Informare pentru asociațiile de proprietari referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

   Legea nr.10 din 2001

 • Lista bunurilor ce pot fi acordate în compensare în temeiul legii nr.10/2001

   Memorandum, principii ce rezultă din jurisprudența CEDO, inclusiv lista cauzelor CEDO

   Contracte de delegare a serviciilor publice

   Pensia de ghetou (documentație privind acordarea)

 • Informatii privind dreptul la pensie, emisă de către Ambasada Republicii Federale Germania
 • Comunicat de presă emis de către Ambasada Republicii Federale Germania
 • Procedura pentru solicitarea pensiei pentru etnicii romi, emisă de către Ambasada Republicii Federale Germania

   Informații diverse

 • Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria Municipiului Zalău
 • Statutul Municipiului Zalău, conform HCL nr.219 din 28.07.2017
 • Activități aflate în administrarea DGADP, conform HCL nr.360 din 21.12.2009
 • Plan de aparare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale
 • Acte necesare obținerii subvenției de la bugetul de stat
 • Hotărâre privind stabilirea cuantumului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și termice cuvenite veteranilor de război
 • Ordin 37/11.10.2007 privind aprobarea standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
 • Tabel cu evidența structurilor asociative din agricultură pentru care se emite atestat de producător
 • Informații privind cazurile de fraudă, faptele de corupție și infracțiunile de serviciu
 • Informare privind cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese ce privesc funcționarii publici și aleșii locali, autoritățile și institutiile publice
 • Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020
 • Plan de integritate al Primariei Municipiului Zalau pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016 - 2020
 • Obligațiile și responsabilitățile cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, privind buna gospodărire, întreținere și înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în Municipiul Zalău, conform HCL nr.170 din 11 iunie 2007

© Primăria Municipiului Zalău