În conformitate cu art. 162 alin 1 din Legea 207/2015 - Codul de procedură fiscală, Municipiul Zalău publică lista debitorilor persoane fizice și persoane juridice care înregistrează obligații restante față de bugetul local.
Lista cuprinde contribuabilii care înregistrează datorii peste plafonul stabilit prin HCL nr. 121/2017 (10.000 lei pentru persoane fizice si 50.000 lei pentru persoane juridice) și au fost notificați în prealabil în privința acestora.

     Lista restantieri persoane fizice la data de 05.04.2019

     Lista restantieri persoane juridice la data de 05.04.2019

     Municipiul Zalău va proceda la eliminarea din lista de restanțieri a contribuabililor persoane fizice sau juridice, care și-au achitat integral aceste obligații fiscale în termen de 15 zile (conform prevederilor art.162 alin 4 din Legea 207/2015 - codul de procedura fiscală)

     De asemenea, în cazul obținerii de către contribuabili a suspendării executării actului administrativ fiscal, se va proceda în termen de 15 zile la eliminarea din lista de restanțieri a contribuabililor aflați în această situație.