Formulare online

 

Formulare necesare în vederea obținerii informațiilor de interes public

  Cerere de informații de interes public pdf
  Reclamație administrativă pentru refuz furnizare informații publice pdf
  Reclamație administrativă pentru nefurnizarea informații în termen pdf
  Formulare pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor
  sportive de drept public și privat, cu personalitate juridică română din municipiul
  Zalău, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică
     - cerere de finanțare
     - contract
     - raport de activitatepdf
pdf
pdf

Formulare tipizate utilizate la Registrul Agricol

  Cerere de eliberare a atestatului de producător pdf
  Cerere de eliberare a carnetului de comercializare pdf
  Declarație de impunere persoane fizice pdf
  Declarațtie de impunere persoane juridice pdf
  Declaratie de stocuri de vinuri și mustării pdf
  Declarație de producție pdf
  Situația agenților economici care au vinificat sau vândut struguri și/sau must pdf
  Situația provenienței strugurilor și/sau mustului pdf
  Cerere de eliberare a adeverințelor pentru șomaj, bursă, rechizite, alocații pdf
  Declarație pentru completarea registrului agricol pdf
  Declarație pentru identificare teren în blocuri fizice pentru APIA pdf
  Cerere pentru adeverința categorii de folosință necesarăla intabulare,
  pentru adeverința cu nr. de animale înregistrate în Registrul agricol,
  pentru adeverința necesară la eliberare act de identitate, pentru adeverința
  cu terenurile în proprietate necesară la obținerea subvenției agricole
pdf
  Formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane fizice pdf
  Formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane juridice pdf
 

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Impuneri și Încasări
Persoane Fizice și Juridice

 

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Urbanism si Amenajare Teritorială

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism pdf
  Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism pdf
  Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare pdf
  Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare pdf
  Comunicare privind începerea execuției lucrărilor pdf
  Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor pdf
  Model pentru panou de identificare a investiției pdf
  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - 2 membri pdf
  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - 5 membri pdf
  Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire pdf
 

Formulare utilizate de către Direcția Patrimoniu în relația cu publicul

  Cerere pentru închiriere teren pentru obiectele stradale - persoane juridice pdf
  Cerere pentru închiriere teren pentru garaj preluat prin cumpărare pdf
  Cerere măsurare garaj pdf
  Cerere solicitare concesionare imobil sau teren pdf
  Cerere pentru închiriere teren pentru cale de acces pdf
  Cerere pentru închiriere teren pentru panou publicitar pdf
  Cerere pentru închiriere teren pentru terasă pdf
  Cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane juridice pdf
  Cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane fizice pdf
 

Formulare tipizate utilizate de către Direcția Corp Control,
Serviciul Comercial pi autorizări lucrări

  Formulare pentru emiterea autorizației pentru desfășurarea activității de
  alimentație publică:
     - cerere
     - cerere pentru avizarea programului de funcționare
     - acord al vecinilor limitrofi
     - declarație pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unității de
  alimentație publică


pdf
pdf
pdf
pdf
  Cerere pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității
  de alimentație publică
pdf
  Declarație de notificare a vânzărilor de soldare pdf
  Declarație de notificare a vânzărilor de lichidare pdf
  Aviz de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare - cerere pdf
  Notificare privind intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat
  al municipiului
pdf
 
 

Alte formulare utilizate

  Formular de înscriere pentru concursul de funcționar public pdf
  Cerere pentru eliberarea avizului pentru colectarea deșeurilor pdf
  Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală pdf
  Declarație pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu pdf
  Cerere pentru atribuire teren, conform Legii 15/2003 pdf
  Cerere pentru acordare locuință pdf
  Cerere pentru declarare adunare publică pdf
  Cerere tip pdf
 

© Primăria Municipiului Zalău