BUGETE

   Bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Zalău aprobat inițial:

   Bugetul actualizat:

   Bugetul general consolidat al Consiliului Local al Municipiului Zalău:

   Bugetele structurilor aflate in subordinea institutiei:EXECUȚII

   Contul de execuție bugetară:

   Indicatori cu privire la execuția bugetului local:

   Bilanțul contabil al Consiliului Local al Municipiul Zalău:CREDITE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL ZALĂU
  pentru finanțarea unor investiții de interes local

   Situația împrumuturilor contractate:

   Credite contractate:DIVERSE

   Subregistrul datoriei publice locale:

   Registrul de evidență a garanțiilor locale

   Calculul gradului de îndatorare:

   Lista conturi cod IBAN venituri pentru plata impozitelor și taxelor locale
© Primaria Municipiului Zalau